Jesteś tutaj

Komunikaty

LGD Spisz - Podhale ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

 

Punkt konsultacyjno–informacyjny w sprawie uzależnień

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
W SPRAWIE UZALEŻNIEŃ

BUDYNEK GOPS - WEJŚCIE OD UL. BULWAROWEJ

PSYCHOLOG

PONIEDZIAŁEK - 15:30 – 17:30
PIĄTEK – 15:00-17:00

ORAZ

TERAPEUTA

 KAŻDY CZWARTEK
OD 15-17:00
TELEFON: 18 26 14 120

POK. 20,  PIĘTRO II

Informacja Starosty Powiatowego w Nowym Targu dotycząca planu urządzenia lasu

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że zgodnie z art. 7 ustawy o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia lasu, natomiast zgodnie z art. 20 ustawy o lasach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów w tym lasów ochronnych.

Zmiany w wycince drzew od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

LGD Spisz - Podhale ogłasza nabory wniosków

Informuje o uruchomieniu naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

“Profilaktyka chorób i promocja zdrowia w Polsce”

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dostrzega potrzebę stworzenia ogólnopolskiego zbioru informacji na temat profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce oraz udostępnienia go wszystkim zainteresowanym na zasadzie otwartego dostępu. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.

Link do ankiety: profitest.pl/s/7036/YBYV0g5LZTssWbuz

Wynik konsultacji społecznych dotyczący projektu planu pn.: „Plan Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego na lata 2016 – 2021”.

Zgodnie z § 11, ust. 1 uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Wójt Gminy Nowy Targ przedstawia zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz z uzasadnieniem w przypadku ich nieuwzględnienia, które płynęły w czasie trwania konsultacji tj. od 14 listopada 2016 r. do 28 listopada 2016 r. do godziny 11.00.

 

POLSKA – SŁOWACJA. II etap budowy Szlaku wokół Tatr rozpocznie się wiosną przyszłego roku

POLSKA – SŁOWACJA. II etap budowy Szlaku wokół Tatr rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Latem 2018 r. zamknie się rowerowa pętla wokół Tatr. Gwarantuje to umowa partnerska podpisana w nowotarskiej siedzibie Euroregionu „Tatry”. Sygnowali ją przedstawiciele polskich i słowackich samorządów oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer