slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu

Informacja o możliwości dopisania się wyborcy do spisu wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dopisał się na własny wniosek do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem może (od dnia dzisiejszego) złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed ponownym głosowaniem do dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek).

Informacja o zaświadczeniach o prawie do głosowania dla wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu stałego po dniu pierwszego głosowania,a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, do dnia 10 lipca 2020 r. (piątek).

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego sposobu głosowania – terminy.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych…. w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wybory 2020

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r.
WZORY DRUKÓW I FORMULARZY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE TRWANIA WYBORÓW 

OSTRZEŻENIE!!!

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach do uczestników projektu: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numeru konta bankowego informujemy, że takie działanie jest NIEDOPUSZCZALNE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców.

W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób.

20. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera


W niedzielę 28 czerwca, przypadała 20 rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera - Kapelana Związku Podhalan i Solidarnośc,człowieka oddanego kościołowi i ludziom, filozofa, publicysty, górala, który ukochał Łopuszną i górali, który spoczął na gorczańskiej ziemi między swoimi.

Program priorytetowy „Moja woda”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”.

XII Gminny Konkurs Plastyczny "Moje Przedszkole"


15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej ogłoszono wyniki XII Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Przedszkole”. Do konkursu przystąpiło 20 uczestników z 11 szkół z terenu Gminy Nowy Targ.

Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ

Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ:

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer