Jesteś tutaj

Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka, etap II - obejmujący miejscowości Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego


W dniu 14 maja 2012r. w Krakowie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowy Targ na dofinansowanie projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka, etap II – obejmujący miejscowości Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego”.

Wartość całkowita inwestycji: - 8 838 894 PLN,
Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego - 3 437 364 PLN;

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę II etapu kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości: Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego.
W ramach realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów szczegółowych.
1. Poprawa funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nowy Targ,
2. Poprawa warunków sanitarnych obszaru wsparcia oraz zażegnania niebezpieczeństw nieszczelności zbiorników oraz wycieku ścieków poprzez likwidację przydomowych zbiorników i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
3. Poprawa jakości stanu wód wgłębnych i powierzchniowych, poprzez poprawę jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika,
4. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości infrastruktury technicznej,
5. Rozwój sektora turystycznego w Gminie, poprzez zachowanie jej naturalnych walorów przyrodniczych,
6. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Gminy, poprzez rozwój infrastruktury gminnej.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:
W ramach przedmiotowego projektu zostanie wykonana sieć  kanalizacyjna z rur PCV o następujących średnicach i długościach: dn 200 mm, długości 17 580,3 m;   dn 250 mm, długości 1 455,4 m; sięgaczy kanalizacyjnych o średnicy dn 160 mm i długości 5 097,3 m oraz sięgaczy kanalizacyjnych dn 200 mm o długości 21,7 m.

OKRES REALIZACJI:
- Rozpoczęcie realizacji – czerwiec 2012 r.
- Zakończenie realizacji –  sierpień 2014 r.    

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer