Jesteś tutaj

Odbudowa mostu na rzece Dunajec wraz z dojazdami w miejscowości Ostrowsko


W dniu 10 maja 2006 roku Gmina Nowy Targ podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa mostu na rzece Dunajec wraz z dojazdami w miejscowości Ostrowsko”
Zadanie to współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 581 009,08 PLN
Instytucja Pośrednicząca przyznała na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie: 953 897,24 PLN, co stanowi 61,57% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W tym:
- 52,77% wydatków kwalifikowalnych (tj. kwota: 817 626,21 PLN) pokryte zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 8,80% wydatków kwalifikowalnych (tj. kwota: 136 271,03 PLN) pokryte zostanie ze środków Budżetu Państwa.
Gmina Nowy Targ zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości: 627 111,84 PLN

Okres realizacji Projektu ustala się na:
rozpoczęcie realizacji: 11.10.2005r.
zakończenie realizacji: 30.09.2006r.
Parametry techniczne mostu:
Długość całkowita mostu – 73,20m
Szerokośc całkowita mostu – 9,22m
Nośność Mostu – 80kN/oś

Konieczność przebudowy wynika ze złego stanu technicznego istniejącego mostu. Celem inwestycji jest podwyższenie nośności, trwałości, oraz przedłużenie okresu eksploatacji mostu. Efektem modernizacji będzie również zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Dzięki poszerzeniu mostu, korekcie przebiegu dojazdów, oraz wymianie nawierzchni zwiększy się komfort oraz płynność przejazdu. 

Projekt obejmuje:
1. Wzmocnienie podpór  przez podbicie fundamentów i wykonanie pancerzy, żelbetowych.
2. Podniesienie konstrukcji na nowych ławach podłożyskowych.
3. Wykonanie nadbudowy płyty mostowej, położenie nowej nawierzchni z asfalto-betonu, budowa chodnika.
4. Montaż poręczy oraz wpustów krawężnikowych odprowadzających wodę.
5. Poszerzenie i korekta dojazdów do mostu, zabezpieczenie skarp dojazdów i budowa schodów skarpowych.
6. Zabezpieczenie przed korozją elementów metalowych konstrukcji.
7. Podwieszenie wodociągu i kabli telekomunikacyjnych.
8. Prace porządkowe, wyrównanie i wyplantowanie skarp.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer