Jesteś tutaj

ZEAS - Informacje ogólne

 

  AKTUALNOŚCI       STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRACOWNICY        OBSŁUGIWANE PLACÓWKI

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ
ZEAS ma siedzibę na III piętrze, pokoje 309 – 312  w budynku:
Urzędu Gminy, ul. Bulwarowa 9,
34-400 Nowy Targ

tel.
18 26 32 229
18 26 32 230
18 26 32 231
18 26 32 232
18 26 32 233
              
czas pracy:  poniedziałek :         7.00-15.30
                   wtorek-czwartek:    7.00-15.00
                   piątek:                   7.00-14.30
 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowy Targ, Zespół prowadzi obsługę finansową, księgową, organizacyjną i administracyjną szkól Gminy Nowy Targ. Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone mu przez Wójta Gminy Nowy Targ,
Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy.
Szczegółowy zakres działania określa Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ, uchwalony przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwałą Nr XVIII/178/2016 z dnia 20 października 2016r. oraz Regulamin organizacyjny Zespołu.
 
Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy m.in.:
•   Obsługa rachunków bankowych jednostek oświatowych
•   realizacja wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, a także rozliczanie składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem:
•   prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy świadczeń socjalnych,
•   przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z procedurą opracowywania projektu budżetu,
•   koordynacja opracowania planów finansowych dotyczących placówek oświatowych oraz sporządzanie planów z zakresu oświaty i wychowania nieprzypisanych jednostkom oświatowym,
•    sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
•    prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych,
•  sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby organu prowadzącego
•   weryfikacja jednostkowych sprawozdań statystycznych podległych placówek oświatowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz kontrola jednostkowych sprawozdań i sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających z systemu informacji oświatowej
•    opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty.
•    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem placówek oświatowych i ewidencjonowaniem ich majątku.
•    koordynowanie prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
•    przygotowanie opinii w sprawie projektów organizacyjnych placówek oświatowych
•    przygotowywanie opinii w sprawie przyznawania nagród wójta dla nauczycieli
•    przygotowywanie opinii w sprawie dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
•    wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy dotyczących zadań administracyjnych i gospodarczych w placówkach oświatowych.
 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer