Jesteś tutaj

ZEAS - Informacje ogólne

 

  AKTUALNOŚCI       STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRACOWNICY        OBSŁUGIWANE PLACÓWKI

Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ
Regulamin organizacyjny

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ

 

ZEAS ma siedzibę na III piętrze, pokoje 309 – 312  w budynku:

Urzędu Gminy, ul.Bulwarowa 9,
34-400 Nowy Targ,
tel. 18 26 32 232

czas pracy:  poniedziałek :         7.00-15.30
                   wtorek-czwartek:    7.00-15.00
                   piątek:                   7.00-14.30

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Nowy Targ, Zespół prowadzi obsługę finansową, księgową, organizacyjną i administracyjną szkól Gminy Nowy Targ. Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone mu przez Wójta Gminy Nowy Targ,

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy.

Szczegółowy zakres działania określa Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ, uchwalony przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwałą Nr XXIV/248/2013 z dnia 19 marca 2013r. oraz Regulamin organizacyjny Zespołu.

 

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy m.in.:

 • Obsługa rachunków bankowych jednostek oświatowych
 • realizacja wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, a także rozliczanie składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem:
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z procedurą opracowywania projektu budżetu,
 • koordynacja opracowania planów finansowych dotyczących placówek oświatowych oraz sporządzanie planów z zakresu oświaty i wychowania nieprzypisanych jednostkom oświatowym,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych,
 • sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby organu prowadzącego
 • weryfikacja jednostkowych sprawozdań statystycznych podległych placówek oświatowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz kontrola jednostkowych sprawozdań i sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających z systemu informacji oświatowej
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty.
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem placówek oświatowych i ewidencjonowaniem ich majątku.
 • koordynowanie prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
 • przygotowanie opinii w sprawie projektów organizacyjnych placówek oświatowych
 • przygotowywanie opinii w sprawie przyznawania nagród wójta dla nauczycieli
 • przygotowywanie opinii w sprawie dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy dotyczących zadań administracyjnych i gospodarczych w placówkach oświatowych.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer