Jesteś tutaj

Drogi gminne

  Zajęcie pasa drogowego - opis ogólny procedury

1 OPIS Wydawanie oświaczeń o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczą
DRUK 1.1 Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia z drogą publiczną

DRUK 2.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację™, przebudowę zjazdu indywidualnego, publicznego
DRUK 2.2 Wniosek o uzgodnienie projektu budowy, przebudowy zjazdu indywidualnego, publicznego
DRUK 2.3 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową i przebudową zjazdu
DRUK 2.4 Wniosek o wydanie warunków na lokalizację, przebudowę połączenia komunikacyjnego z drogi wewnętrznej

DRUK 3.0 Wniosek o wydanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenuprzyległego do pasa drogowego drogi PZT
DRUK 3.1 Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji urzą…dzeń infrastruktury technicznej
DRUK 3.2 Wniosek o uzgodnienie projektu budowy, przebudowy, remontu infrastruktury technicznej
DRUK 3.3 Wniosek o przeniesienie uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej

DRUK 4.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
DRUK 4.2 Wniosek o wydanie zezwolenia na zaję™cie pasa drogowego na czas prowadzenia robót

DRUK 5.1 Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji budowy, przebudowy, remontu ogrodzenia

DRUK 6.1 Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji budowy, przebudowy, remontu

DRUK 7.1 Wniosek o wydanie warunków i zezwlenia na lokalizację™ reklamy
DRUK 7.2 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy
DRUK 7.3 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia reklamy

DRUK 8.1 Wniosek o wydanie uzgodnienia utwardzenia powierzchni gruntu działki budowlanej w obrębie pasa drogowego

DRUK 10.1 Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych

11 OPIS Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych
DRUK 11.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych

12 OPIS Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych
DRUK 12.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych

DRUK 14.1 Oś›wiadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę™
DRUK 14.2 Oświadczenie o nie zajmowaniu jezdni

DRUK 15.1 Uchwał‚a Rady Gminy Nowy Targ w sprawie ustalenia wysokoś›ci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer