Jesteś tutaj

Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację

proj_ue_2013_800.jpg

W dniu 22 lutego 2013r. w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację" , nr PL-SK/TAT/IPP/III/56, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 51 000,00 Euro

Dofinansowanie z EFRR: 43 350,00 Euro

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 5 100,00 Euro

Wkład własny: 2 550,00 Euro

Termin realizacji projektu: 02.01.2013r. – 31.12.2013r.

Cele projektu:

Celem projektu jest nawiązanie i zacieśnianie więzi polsko-słowackich poprzez obustronną turystykę rowerową, zainicjowaną wytyczeniem i oznakowaniem ścieżki rowerowej wyposażonej w małą architekturę oraz doposażeniem w sprzęt rowerowy. Bezpośrednie cele projektu to wzrost przygranicznego ruchu turystycznego oraz łatwy i szybki dostęp do informacji z zakresu turystki rowerowej.

Działania i efekty:

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania, przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu:

  1. Spotkanie  robocze z partnerem zagranicznym w celu ustalenia szczegółów realizacji działań projektowych.
  2. Wytyczenie szlaku rowerowego, jego oznakowanie oraz wyposażenie w małą architekturę.
  3. Zakup sprzętu rowerowego.
  4. Zorganizowanie warsztatów dot. obsługi-serwisu rowerów ramach wolontariatu dla polskich i słowackich uczestników projektu.
  5. Wycieczki krajoznawcze i organizacja polsko-słowackiego festynu rowerowego przy wykorzystaniu ścieżek rowerowych dla dzieci i młodzieży z pogranicza.
  6. Uczestnictwo w imprezie sportowej na Słowacji.
  7. Przeprowadzenie dla uczestników z Polski i Słowacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych technik jazdy na rowerze górskim w ramach wolontariatu.
  8. Wydanie polsko-słowackiego poradnika dot. serwisu roweru.
  9. Opracowanie strony internetowej w języku polskim i słowackim wraz z interaktywną mapą obrazującą przewyższenia terenu na wytyczonej trasie, która łączyć się będzie ze „Spiską pętlą”.
  10. Zorganizowanie konferencji informacyjnej.

Podpisanie umowy nr PL-SK/TAT/IPP/III/56 z dnia 22 lutego 2013 r.

P1020342.JPG

P1020346.JPG

P1020348.JPG

Mikroprojekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer