Jesteś tutaj

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ

wifizone.jpg

Projekt Gminy dotyczący  zapewnienia dostępu do internetu dla osób wykluczonych społecznie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ”  poprzez budowę bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy został sklasyfikowany na 3 miejscu w Polsce (na 51 zatwierdzonych do dofinansowania  wniosków) i został rekomendowany do otrzymania dofinansowania w wysokości 100% kosztów realizacji projektu tj. 1 412 066,22 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2013, 2014,2015.

Wniosek Gminy Nowy Targ złożony do naboru konkursowego w ramach Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zakłada budowę infrastruktury niezbędnej do bezprzewodowego udostępniania internetu (maszty antenowe na budynkach publicznych, szkołach) na terenie całej Gminy, dostarczenie kilkudziesięciu zestawów komputerowych dla osób wykluczonych cyfrowo (dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby niepełnosprawne) oraz zestawów komputerowych dla szkół. W przyszłości sieć może zostać udostępniona wszystkich mieszkańcom Gminy z uwzględnieniem ograniczeń prędkości nałożonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Powstała infrastruktura stwarza też możliwość  budowy sieci monitoringu bezprzewodowego czy też innych mechanizmów komunikacji oraz ostrzegania przez zagrożeniami na terenie Gminy Nowy Targ.

Cele szczegółowe projektu:

1. Wyposażenie 70 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej lub posiadających niepełnosprawnych członków oraz 4 szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież z najuboższych rodzin, podległych Beneficjentowi, w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

2. Zainstalowanie łącza i pokrycie kosztów dostępu do Internetu uprawnionym 70 gospodarstwom domowym oraz w 4 szkołach podległych Beneficjentowi.

3. Przeszkolenie 70 osób niepełnosprawnych bądź o trudnej sytuacji materialnej w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania spraw codziennych i rozwoju społeczno-zawodowego.

4. Przeszkolenie 40 uczniów z najuboższych rodzin oraz łącznie 4 nauczycieli z wybranych 4 szkół, do których uczęszczają ci uczniowie, w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w nauce i poszerzaniu zainteresowań dzieci i młodzieży.

 
 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer