Jesteś tutaj

„Śladami olimpijczyków”- szlak narciarstwa biegowego z Obidowej na Turbacz

 

loga_mikroprojekty.jpg
IMG_432_800_2.jpg
 
W dniu 1 marca 2013r. w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Śladami olimpijczyków” , nr PL-SK/TAT/IPP/III/55, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.  To już drugi projekt Gminy Nowy Targ, który uzyskał dofinansowanie w ostatnim naborze wniosków.
Pozyskana kwota to prawie 200 000 zł (48 298,00 euro), w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (43 214,00 euro) i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (5 084,00 €), wkład własny Gminy (2 542,00 euro). Projekt realizowany będzie od 01.04.2013r. do 31.03.2014r.
 
W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu:
 
1. Powołanie wspólnego polsko-słowackiego zespołu roboczego.
2. Spotkanie wspólnego zespołu w celu ustalenia szczegółów realizacji zaplanowanych działań.
3. Zorganizowanie transgranicznej konferencji inaugurującej projekt.
4. Wytyczenie szlaku za pomocą GPS, jego oznakowanie oraz wyposażenie w małą  architekturę.
5. Zakup sprzętu narciarskiego (50 kompletów nart biegowych).
6. Zajęcia treningowe. 
7. Opracowanie polsko-słowacko-angielskiej strony internetowej wraz z interaktywną mapą obrazującą ukształtowanie terenu na wytyczonej trasie.
8. Wydrukowanie mapek z przebiegiem polskiej i słowackiej trasy narciarskiej.
9. Udział w obozie sportowym oraz zawodach narciarskich u partnera zagranicznego.
10. Organizacja obozu sportowego oraz zawodów: Polsko-słowackie biegi narciarskie – puchar Euroregionu Tatry
11. Uczestnictwo w konferencji zamykającej projekt.
 
Przez cały okres realizacji mikroprojektu sukcesywnie będzie przekazywana informacja do regionalnych mediów oraz portali internetowych o kolejno podejmowanych działaniach, osiągniętych rezultatach oraz o promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Obszar Euroregionu Tatry, oprócz atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie terenów, posiada bardzo dobre warunki do trenowania sportów. Trasę Obidowa – Turbacz wielokrotnie podczas swoich treningów przemierzała nasza mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk, a słowacki olimpijczyk Ivan Batory pracował nad swoją kondycją między innymi w malowniczych terenach Zavaznej Poruby. W ostatnich latach stali się oni autorytetem wśród dzieci i młodzieży, którzy pomimo wzrostu zainteresowania narciarstwem nadal spędzają większość swojego wolnego czasu przed telewizorem lub komputerem. Być może wśród nich wzrastają następcy olimpijczyków, jednak by się o tym przekonać należy stworzyć im odpowiednie warunki.
Tereny, na których trenowali Justyna Kowalczyk i Ivan Batory nie zostały wykorzystane w żaden sposób, aby zachęcić dzieci i młodzież z pogranicza polsko-słowackiego do porzucenia multimedialnych rozrywek na rzecz zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu i podejmowania prób realizacji budzącej się pasji biegów narciarskich. 
Te ważne trasy nie są oznakowane, a informacje na ich temat nie są rozpowszechniane.  Fakt ten, w połączeniu z niewystarczającą ilością sprzętu narciarskiego sprawia, iż nieuświadomieni młodzi ludzie większość wolnego czasu spędzają w trybie siedzącym. Jest to bezpośrednią przyczyną powstawania u nich wad kręgosłupa, a także zanikania umiejętność komunikacji interpersonalnej „na żywo”.
Wytyczenie i oznakowanie małych ścieżek narciarskich oraz rozpowszechnienie o nich informacji  po stronie polskiej i słowackiej stanie się iskrą zapalną, wzniecającą u młodzieży i dzieci obszaru pogranicza zainteresowanie trenowaniem biegów narciarskich. Również zakup odpowiedniego, deficytowego sprzętu, stworzy im odpowiednie warunki do  rozbudzenia oraz hartowania ducha sportowego.
Ze względu na fakt, iż  trasy o których mowa w projekcie mają wysoki stopień trudności, dla dzieci i początkującej młodzieży przewidziane zostały także miejsca na regenerację sił. 
Wytyczone i zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę szlaki  oraz dostępny sprzęt narciarski, wsparte promocją (polsko-słowacko-angielska strona internetowa, mapka z trasami w Polsce i na Słowacji, dwujęzyczne tablice informacyjne) będą magnesem przyciągającym zarówno przyszłych olimpijczyków, jak i turystów oraz mieszkańców Euroregionu Tatry. 
W Polsce i na Słowacji zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród dzieci i młodzieży, którzy będą przygotowywani przez trenerów w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji według zasad fair-play. Zwieńczeniem treningów będą zawody zorganizowane po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Uczestnikom zawodów zostaną wręczone nagrody z autografami Justyny Kowalczyk oraz Ivana Batorego. Jeśli ich napięty grafik pozwoli, dzieci i młodzież otrzymają nagrody z rąk olimpijczyków. 
Realizacja niniejszego projektu, jak również projektu komplemntarnego, popartych przez olimpijczyków (list intencyjny Justyny Kowalczyk i Igora Batorego) , zapoczątkuje budowę sieci małych ścieżek narciarskich na pograniczu polsko-słowackim.
 
Mikroprojekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
 
foto: KS "Obidowiec" Obidowa
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer