Jesteś tutaj

XIV sesja Rady Gminy Nowy Targ

XIV sesja Rady Gminy Nowy Targ odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2008 r. tj. środa o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym , zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Knurów 07 w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów ZNn.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania obszar Długopole 02.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Gronków 04A, 04B w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów MRj i terenów WS.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Harklowa 05 w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów MRj i terenów ZNn.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Klikuszowa 06 w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów MN i terenów KS.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Krempachy 09 w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów ZNn.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Lasek 10A, 10 B w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów MRj i terenów ZNn oraz korekty w rysunku planu dla terenu ZL.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Ludźmierz 11A, 11B, 11C, 11D w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów MU i terenów ZNn.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania -obszar Łopuszna 12A, 12B w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów MN, MU, ZNn, MRj
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Morawczyna 13A, 13B, w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów ZNn.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Ostrowsko 16 A, 16B w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów ZNn.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Rogoźnik 18 w zakresie dokonania korekt tekstowych dla terenów ZNn oraz korekty w rysunku planu dla terenu P.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Pyzówka 17 w zakresie dokonania korekt w numeracji końcowych i postanowień uchwały o planie.
17.Zmiana uchwały Nr X/97/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sieci szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ.
19.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie.
21.Zmiany w budżecie Gminy na 2008 r.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznej wraz z dobudową Sali gimnastycznej oraz adaptacją infrastruktury towarzyszącej”.
23.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie”.
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Targ.
25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Nowotarskiemu.
26.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 5361/67 położonej na terenie wsi Krauszów w trybie bezprzetargowym.
28.Podjęcie uchwały w sprawie wykupu na własność Gminy działek ewidencyjnych nr nr 1035/6, 1035/8, 1037/5, 1073/6, 1073/8, 1105/9 położonych na terenie wsi Pyzówka z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
29.Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
30.Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer