Jesteś tutaj

XV sesja Rady Gminy Nowy Targ

XV sesja Rady Gminy Nowy Targ  odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2008 r. tj. wtorek o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym , zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 oraz głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.
6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.
7. Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
8. Zmiana uchwały Nr XII/116/08 z dnia 12 luty 2008r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowy Targ na lata 2008-2010
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu etap I.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach na cele działalności gastronomicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek ew. nr nr 4433/6 i 4436/4 położonych na terenie Miasta Nowy Targ zainwestowanych pod parking przy budynku siedziby Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego w Klikuszowej Gmina Nowy Targ.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu polegającego na likwidacji stacji dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i poradnią nefrologiczną.
14. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
15. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer