Jesteś tutaj

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej Ludźmierz- Rogoźnik

Trwają prace związane z realizacją inwestycji "Budowa historyczno–kulturowo–przyrodniczego szlaku dookoła Tatr–ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ".  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonawca firma (firma PPDM Nowy Targ) położył już dywanik asfaltowy.Budowana ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr. Łączna długość budowanego odcinka wynosi ponad 4,75 km. 
Dofinansowanie projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 3. Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schematu C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Powstały szlak będzie oznaczony tablicami informacyjnymi, które będą informować korzystających ze szlaku o walorach przyrodniczo-kulturowych tego terenu. (m.in. torfowiska , rezerwat przyrody "Skałka Rogoźnicka " ). Gmina Nowy Targ posiada bardzo korzystne położenie z punktu widzenia usług turystycznych. Najbardziej popularną formą turystyki na tym obszarze jest turystyka piesza i rowerowa. Z badań ruchu turystycznego wynika, że to właśnie turystyka aktywna jest wysoce preferowaną formą wypoczynku wśród turystów odwiedzających Małopolskę. Na terenie gminy oraz w najbliższym jej otoczeniu wiele jest ofert aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie zimowym, a budowa ścieżki rowerowej przyczyni się do poszerzenia oferty gminy w pozostałych okresach urozmaicając tym samym tą ofertę. Powstająca ścieżka rowerowa będzie niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wyniesie ponad 3,5 mln zł. Pozostałe koszty ponosi Gmina. Planowane zakończenie budowy ścieżki rowerowej to 30 wrzesień 2014 roku.
 
W ramach inwestycji realizowana będzie: budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m w km od 13+806,00 do 18+550,72; budowa miejsc postojowych z elementami małej architektury; przebudowa istniejących przejazdów z dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym; przebudowa skrzyżowania ścieżki z drogą powiatową w km 17+656,60 oraz w km 18+404,09; oczyszczenie rowów oraz przepustów w celu udrożnienia istniejącego systemu odwodnienia; odcinkowa wymiana gruntu lub podbudowy na przejazdach; przebudowa dwóch przepustów zlokalizowanych w nasypie kolejowym; przebudowa trzech obiektów mostowych; zabezpieczenie i przebudowa 4513m kabla sieci teletechnicznej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.
 
Tekst: Kazimierz Zubek i Marcin Kolasa
Foto: Kazimierz Zubek
 
4_800.jpg
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer