Jesteś tutaj

Konkurs „ODBLASKOWA SZKOŁA” w Szkole Podstawowej w Waksmundzie

We wrześniu Szkoła Podstawowa w Waksmundzie przystąpiła do akcji „Odblaskowa Szkoła". Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. W ramch projektu odbędzie się w dniu 23 października Impreza plenerowa „Jestem bezpieczny na drodze”,zorganizowana w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”,  mająca na celu promowanie działań ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 
Organizatorami akcji są: 
• Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
• Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
• Małopolskie Kuratorium Oświaty, 
• Małopolski Urząd Wojewódzki, 
• Małopolski Urząd Marszałkowski. 
Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. 
 
KOORDYNATORZY KONKURSU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WAKSMUNDZIE:
Stanisława Waksmundzka
Iwona Budzisz
 
PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH KONKURSU:
1. Wyposażenie uczniów w elementy oraz kamizelki odblaskowe.
2. Przeprowadzenie na zajęciach lekcyjnych przez wychowawców klas 0 – III  i nauczyciela zajęć technicznych pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3. Zorganizowanie w ramach zajęć pozalekcyjnych pogadanek prowadzonych przez policjantów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4. Udział uczniów w warsztatach rowerowych zorganizowanych przez Urząd Gminy Nowy Targ.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu plastycznego w klasach 0 – III na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Jestem widoczny na drodze".
6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w klasach IV – VI „Bądź bezpieczny na drodze”.
7. Wykonanie gazetek na korytarzach szkolnych promujących ideę akcji „Odblaskowa szkoła".
8. Zorganizowanie w ramach zajęć pozalekcyjnych wycieczki rowerowej promującej bezpieczne poruszanie się rowerzystów w ruchu drogowym.
9. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów klas 0 – III z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach Ogólnopolskiej Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Ratujemy i uczymy ratować”.
10. Zorganizowanie imprezy plenerowej promującej działania ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.
 
W ramch projektu odbędzie się Impreza plenerowa „Jestem bezpieczny na drodze”,zorganizowana w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”,  mająca na celu promowanie działań ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 
 
Patronat honorowy imprezy:  Wójt Gminy Nowy Targ
 
Organizatorzy:
Dyrektor, Nauczyciele oraz Rada Rodziców 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
Sołtys wsi Waksmund
LKS „Huragan” Waksmund
 
Partnerzy:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Maltańska Służba Medyczna oddział Nowy Targ
Ochotnicza Straż Pożarna w Waksmundzie
 
Sponsorzy:
Urząd Gminy Nowy Targ
ERGO HESTIA oddział Nowy Targ
 Rada Sołecka wsi Waksmund 
„DINA” Usługi Cateringowe Sabina Fryźlewicz
Data imprezy:
23 październik 2013r
 
Program imprezy:
9.50 – Wyjście ze Szkoły Podstawowej Waksmundzie uczniów klas 0 – III 
Przemarsz w kamizelkach odblaskowych  pod opieką Policji na stadion LKS „Huragan”
10.20 – pokaz rowerowy w wykonaniu aktualnego  Mistrza  Polski w Trialu Rowerowym Jacka Jarząbka
10.40 – pokazy: Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu
Maltańskiej Służby Medycznej oddział w Nowym Targu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Waksmundzie
11.50 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem widoczny na drodze” , wręczenie nagród zwycięzcom etapu szkolnego konkursu
 
11.55 – Wyjście ze Szkoły Podstawowej Waksmundzie uczniów klas IV - VI 
Przemarsz w kamizelkach odblaskowych  pod opieką Policji uczniów klas IV i V na stadion LKS „Huragan”
Przejazd na rowerach w kamizelkach odblaskowych  klasy VI na stadion LKS „Huragan”
12.10 – pokazy: Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu
Maltańskiej Służby Medycznej oddział w Nowym Targu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Waksmundzie
13.10 – Scenki sytuacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w wykonaniu uczniów klas IV – VI
Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy „Bądź bezpieczny na drodze” , wręczenie nagród zwycięzcom etapu szkolnego konkursu
 
tekst: Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer