Jesteś tutaj

XVI sesja Rady Gminy Nowy Targ

XVI sesja Rady Gminy Nowy Targ  odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008 r. tj. środa o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania stanowiącego pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 957 od początku zabudowy w m. Ludźmierz do granicy miejscowości Ludźmierz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Nowy Targ.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadania publicznego polegającego na przygotowaniu dokumentacji i złożenia wniosku „Budowa ścieżek rowerowych”.
8. Zmiany w budżecie gminy na 2008r. oraz zmiana Uchwały Budżetowej na 2008 r. Nr XII/115/08 z dnia 12 luty 2008r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawy działek ewidencyjnych nr 1380/2, 1380/4, 1380/7 położonych w Krauszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy nieruchomości w Łopusznej od Skarbu Państwa
11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
12. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer