Jesteś tutaj

Poświęcenie i oddanie do użytku boiska sportowego w Rogoźniku

22 czerwca 2014 r. odbędzie się w Rogoźniku uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku boiska sportowego , budynku szatni oraz infrastruktury  towarzyszącej.Pomysł wybudowania boiska sportowego w Rogoźniku istniał już od bardzo wielu lat , ale z powodu braku lokalizacji zawsze kończył się niepowodzeniem.W roku 2007 stanowisko sołtysa wsi Rogoźnik objął Kazimierz Zubek i to on podjął kolejną próbę znalezienia odpowiednich terenów i wybudowania obiektu sportowego.Na pierwszym Zebraniu Wiejskim zorganizowanym przez nowego sołtysa został zaakceptowany pomysł wybudowania w Rogoźniku boiska sportowego. Realizując uchwałę Zebrania Wiejskiego z dnia 04 marca 2007 r. zaczęto intensywnie poszukiwań niezbędnych terenów. W to przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób , poświęcając mnóstwo swojego wolnego czasu. Został znaleziony taki teren , jednakże kiedy  finalizowano z właścicielami możliwości kupna , brak zgody jednego mieszkańca zniweczyło ten projekt. Poszukiwań jednak nie zaprzestano , efektem czego znaleziono nowy teren w okolicach kościoła . Po wielu rozmowach i negocjacjach właściciele wyrazili wolę sprzedaży swoich działek pod planowane boisko sportowo- rekreacyjne. Dalsze czynności w sprawie ewentualnego zakupu gruntów pozostało już w gestii Urzędu Gminy Nowy Targ.
20 września 2007 r. samorząd wsi Rogoźnik  wystosował do Wójta Gminy Nowy Targ P. Jana Smarducha pismo  z prośbą o wykup tych gruntów i wybudowanie na nich stadionu sportowego.Wkrótce w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyło się spotkanie z właścicielami tych działek na którym uzgodniono warunki zakupu niezbędnych działek. 
   Dnia 12 lutego 2008 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie wykupu na własność Gminy 6 działek ewidencyjnych położonych na terenie wsi Rogoźnik z przeznaczeniem pod boisko sportowe. 
Łącznie pod budowę boiska sportowego zostało wykupionych 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha. W kwietniu 2009 r. rozpoczęto pierwsze prace porządkowe przy budowie boiska sportowego. Cały teren pod płytę boiska został zaorany a część terenu od strony potoku Wielki Rogoźnik  została wyrównana , nawieziona i uzupełniona ziemią. Jesienią wykopana została studnia do celów pitnych. Po uregulowaniu stanu prawnego tych działek, Urząd Gminy w Nowym Targu niezwłocznie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy .Dnia 17 maja 2010 r. Wójt Gminy Nowy Targ wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji wyżej opisanej inwestycji.Natychmiast zlecono też wykonanie projektu firmie Pana Józefa Pietrzaka reprezentującego firmę: PP-B  Pietrzak Józef  Łopuszna . Do prac projektowych przystąpiono natychmiast. 
 Urząd Gminy w Nowym Targu zlecił również zaprojektowanie budynku szatni połączonej od strony południowej sceną widowiskową. 19 maja 2011 r. Gmina Nowy Targ reprezentowana przez Wójta Jana Smarducha zwróciła się do Starostwa nowotarskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.
21 lipca 2011 r. decyzją nr. 750 / 11 Starostwo Nowotarskie zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę.
 
Dnia 19 marca 2012 r. Urząd Gminy Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska ,  w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tych prac a mianowicie Konsorcjum firm : Nowator Sp. z o.o. ze Spytkowic i firma „ KONS -BUD ” S.C. Uzgodniono , że powyższe prace zostaną wykonane za cenę : 1 536 000,00 zł  brutto a termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2013 r.16 czerwca 2012 r. rozpoczęto  prace ziemne przy budowie boiska sportowego  które trwały do 30 września 2013 r. gdzie budowa została  zakończona.Dnia 23 października 2013 r. zostaje podpisany protokół odbioru robót budowlanych.     Dnia 12 grudnia 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu udziela pozwolenia  na użytkowanie tego obiektu.
 W trakcie trwania całej inwestycji roboty były nadzorowane z ramienia gminy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
1. Pan Zbigniew Jaros - branża konstrukcyjno-budowlana ,
2. Pani mgr inż. Rozalia Kowalska – roboty sanitarne, 
3. Pan mgr inż. Czesław Szopiński – roboty elektryczne,
Realizacja tego zadania była ogromnym obciążeniem dla gminy Nowy Targ.Łączny koszt całej  Inwestycji  wraz z wykupem gruntów  to kwota 1 839 915 złotych brutto.
 
Za ta kwotę :
1. Zakupiono łącznie pod budowę boiska sportowego  6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha.
2. Wybudowano boisko  sportowe o nawierzchni  trawiastej o wymiarach 60 x 100 m.
3. wybudowano budynek  szatni wraz z wewnętrzną instalacją  gazową,
4. Wybudowano zadaszoną scenę widowiskową  o wym. 8 m x 8 m. 
5. Wybudowano urządzenia odwadniające  teren , urządzenia wodne odprowadzające  wody
     opadowe  i gruntowe do potoku Wielki Rogoźnik ,
6. Wybudowano parking  samochodowy  na 20 miejsc postojowych,
7. Wybudowano oświetlenie obiektu ,
8. Wybudowano zjazd z drogi gminnej oraz ogrodzenie całego  obiektu.
9. Wybudowano sieć nawadniania boiska sportowego.
Teren całego obiektu sportowego już wkrótce zostanie nagłośniony dzięki ofiarności członków Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre w Chicago.27 maja 2014 r. została wyasfaltowana droga dojazdowa do boiska sportowego.
 
 
 Wybudowany obiekt sportowy będzie służył dla dobra mieszkańców , szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Będzie również ważnym centrum sportowym i kulturalnym Rogoźnika i gminy Nowy Targ . Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie miejscem do organizowania imprez  kulturalno – rozrywkowych.Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi , mieszkańcy Rogoźnika  doczekali się wreszcie tego wspaniałego obiektu sportowo –rekreacyjnego.
         
Pozwolicie Państwo , że słowa  podziękowania tym wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego dzieła  zostaną przekazane osobiście podczas uroczystości w dniu 22 czerwca .Publiczne podziękowania zostaną  przekazane w terminie późniejszym.
 
 Korzystając z okazji pragnę wszystkich zaprosić w niedzielę 22 czerwca do Rogoźnika na uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku boiska sportowego , budynku szatni oraz infrastruktury  towarzyszącej . Szczególnie zapraszam wszystkich mieszkańców Rogoźnika , niech to wydarzenie będzie okazją do  spotkania i miłego odpoczynku niedzielnego. 
 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 
Godz.10.30 - Msza Święta w kościele parafialnym  p.w. Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku.
Godz.11.45 - Powitanie  zaproszonych gości  przez  Sołtysa Rogoźnika.
                        Wystąpienia publiczne zaproszonych gości.
                        Uroczyste przecięcie wstęgi - Oficjalne otwarcie obiektu.
                        Poświecenie obiektu przez  ks. Andrzeja  Bukalskiego - Proboszcza Parafii  Rogoźnik.
                        Obiad dla zaproszonych gości.
                        Mecz piłki nożnej  : Szkoła Podstawowa Rogoźnik – Szkoła Podstawowa Stare Bystre.
Godz.15.00 - Mecz piłki nożnej : Reprezentacja Podhala – LKS „Skałka” Rogoźnik.
Godz.18.00 –Festyn sportowy i zabawa taneczna  przy muzyce DJ STACHU .
Godz.23.00 – Zakończenie.
 
tekst i foto:  Kazimierz Zubek  Sołtys Rogoźnika
 
PLAKAT_OTWARCIE.jpg
 
 
 
 
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer