Jesteś tutaj

Gmina Nowy Targ zajęła 21 miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu dziennika Rzeczpospolita

Gmina Nowy Targ zajęła wysokie 21 miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu dziennika Rzeczpospolita „Najlepsze samorządy” w kategorii  gmin wiejskich za rok 2014 oraz 50 w kategorii innowacyjne gminy wiejskie. Jest to najlepszy wynik ze wszystkich gmin wiejskich na Podhalu.
Jako przeprowadzono ocenę (źródło dziennik „Rzeczpospolita”):
 „Ranking przygotowany był  w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010 – 2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wybranych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województw). Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, ocenialiśmy między innymi:
> dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013 (maks.10 pkt);
> wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2011–2013 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta(maks. 9 pkt);
> indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r. (5 pkt);
> dynamikę wzrostu wydatków na administrację od 2009 r.(maks. 3 pkt);
> nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2010–2013 (maks. 5 pkt);
> dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2010–2013 (maks. 10 pkt);
> relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010–2013 (maks.6 pkt);
> dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2010–2012;
> transport i łączność (maks.5 pkt);
> ochronę środowiska (maks.4 pkt);
 Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie 59 punktów. Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę.
Do drugiego etapu zakwalifikowaliśmy 564 samorządy. W grupie tej znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.
Do wszystkich gmin, które przeszły przez pierwszy etap oceny, wysłaliśmy ankiety składające się z 18 pytań. Odpowiedzi miały pomoc w ostatecznym wyborze najlepszych samorządów. Punkty z pierwszego etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankietę. Łącznie w drugim etapie samorządy mogły uzyskać 54,5 pkt. O łącznej klasyfikacji decydowała suma punktów z obu etapów.
W ankiecie pytaliśmy między innymi o:
- udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach
2010–2013 (maks. 5 pkt);
- liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2010–2013 (maks. 5 pkt);
- wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–
2013 (maks. 4 pkt);
- wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w latach 2012–2013 (maks. 4 pkt);
- stopę bezrobocia w latach 2010–2013; dot. tylko miast na prawach powiatu (maks. 4 pkt);
- liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2010 –2013 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (maks.4 pkt);
- czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/ narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI (maks. 5 pkt);
- jaka jest ocena wiarygodności kredytowej (2 lub 3 pkt w zależności od ratingu);
- czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (maks. 1 pkt);
- udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2012–2013 (maks. 2 pkt);
- współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt),
- budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych; dot. tylko miast na prawach powiatu(1 pkt);
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (maks. 2 pkt);
-  inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego (maks.1 pkt);
- czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, czy pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (maks.2 pkt);
- sposoby zapobiegania bezrobociu w gminie (maks.2 pkt);
- Karta Dużej Rodziny (maks.2 pkt)."
 
wyniku rankingu 
 
źródło: www.rp.pl
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer