Jesteś tutaj

27 sierpnia - sesja Rady Gminy Nowy Targ

Kilka istotnych uchwał podejmą na najbliższej sesji radni gminy Nowy Targ. Sesja odbędzie się w środę 27 sierpnia. Początek - godz. 13, sala obrad Urzędu Gminy przy ul. Bulwarowej 6 w Nowym Targu.  Podczas sesji Rada Gminy podejmie, jako pierwszą, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowotarskiemu. Chodzi o dotację w wysokości 122 tysięcy złotych na remont i zabezpieczenie uszkodzonego w czasie powodzi wodociągu w Nowej Białej. Wodociąg ten, w związku z rozbiórką mostu, zostanie przeniesiony w inne miejsce, co będzie wiązać się z kosztami. Połowę pokryje gmina, połowę powiat, który jest właścicielem mostu.

Radni zajmą się też zmianami w budżecie, zwiększyły się bowiem dochody gminy, i to kwotę 259 tys. zł. Projekty uchwał przedstawiają propozycje przeznaczenia ich na konkretne cele. Dochody te to m.in. dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (na remont dróg rolnych w Dursztynie i Lasku); subwencja oświatowa (na bieżące remonty w szkołach); zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych (na remonty budynków oświatowych), środki niewygasające pozostające na koncie gminy (na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu i modernizację oświetlenia ulicznego).

Kolejne uchwały, jakie podejmą radni,  dotyczą m.in.: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli niepublicznych; określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Nowy Targ; wyrażenia zgody na zamianę działek w Lasku (zamiana działki z Janem Trutym, którego parcela została zajęta pod drogę); przedłużenia wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Krempachach pani Sabinie Siaśkiewicz na dalsze prowadzenie stołówki.

W programie sesji są także:  zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w  Knurowie,  zmiany w statucie gminy i uchwała w sprawie przystąpienia gminy Nowy Targ do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Program aktywizacji społeczno-zawodowe bezrobotnych w gminie Nowy Targ, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer