Jesteś tutaj

Już po raz trzeci Wójt Gminy Nowy Targ otrzymał tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”


12 października we Wrocławiu w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się  Uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Samorządowy Lider Edukacji" (2015).

Już po raz piąty Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie z całej Polski, które inwestują w rozwój oświaty, wspierają środowiska edukacyjne oraz wyróżniają się aktywnością na rzecz dzieci i ich wszechstronnego rozwoju. 

"Samorządowy Lider Edukacji" to ogólnopolski konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego, który odbywa się cyklicznie od 2011 roku. Konkurs ma charakter certyfikacji środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki - profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego. Misją Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty.

 Już po raz trzeci Wójt Gminy Nowy Targ otrzymał tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

Przyznano mu także nagrodę specjalną Statuetkę „Mecenas Wiedzy”, która przyznawana jest za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji.

W opinii recenzentów Gmina Nowy Targ w sposób wzorcowy spełnia kryteria certyfikacyjne określone w regulaminie Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.” JST od wielu lat realizuje jasno określoną, spójną i wyrazistą misję edukacyjną, której filarem jest troska o zapewnienie dzieciom i młodzieży najwyższej jakości kształcenia, z uwzględnieniem praktycznych aspektów edukacji oraz tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju jednostki, zarówno w wymiarze naukowym, jak i artystycznym czy sportowym. Priorytetowo traktowany jest zwłaszcza ten ostatni obszar, co z punktu widzenia położenia geograficznego gminy i jej warunków naturalnych wydaje się w pełni uzasadnione. W tym kontekście recenzenci bardzo wysoko oceniają podjęte przez gminę najnowsze inicjatywy rozwijające edukację sportową, takie jak uruchomienie (od 1 września 2014 r.) oddziału sportowego o profilu piłka nożna i tenis stołowy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie (oddział w trzyletnim cyklu, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej) czy otwarcie (od 1 września 2015 r.) oddziału sportowego o profilu narciarstwo biegowe w Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej. Gmina jest jednostką zarządzaną profesjonalnie (nie tylko w dziedzinie edukacji), w oparciu o spójny, zorientowany na przyszłość model menedżerski, zbudowany zgodnie z paradygmatami TQM. W sposób ciągły, systematyczny i ukierunkowany na osiągnięcie trwałego rezultatu samorząd wdraża w oświacie nowoczesne rozwiązania organizacyjne, zarządcze, marketingowe i dydaktyczne, nierzadko o innowacyjnym charakterze, co potwierdza wysoki wynik punktowy we wszystkich kategoriach poddanych ocenie w Programie „Samorządowy Lider Edukacji”, jak i rezultaty innych postępowań certyfikacyjnych czy wyniki rankingów samorządowych (pozycja w Rankingu „Najtańszy Urząd”, wyróżnienie „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”, 21. miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Rzeczpospolitej „Najlepsze samorządy” w kategorii gmin wiejskich za rok 2014). Strategia rozwoju lokalnego podkreśla rangę edukacji i jej wieloaspektową rolę w przestrzeni publicznej, uznając jednocześnie gminną oświatę za jeden z zasobów i mocnych stron samorządu. Władze lokalne Gminy Nowy Targ doceniają znaczenie polityki edukacyjnej w systemie zarządzania JST, o czym świadczą m.in. znaczące wydatki na oświatę w budżecie samorządu, aktywna polityka inwestycyjna w obszarze bazy edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, innowacyjne działania w zakresie kształtowania oferty edukacyjnej Gminy i podnoszenia jej wartości merytorycznej oraz użyteczności rynkowej, nowatorskie działania ukierunkowane na poprawianie jakości edukacji, jak również wykorzystywanie zasobów oświatowych Gminy jako istotnego narzędzia marketingu terytorialnego i wartości wpływającej na powstawanie spójnego, nowoczesnego wizerunku Gminy Nowy Targ w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.

Opracowała J. Batkiewicz

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer