Jesteś tutaj

Wizyta delegacji z Gminy Nowy Targ w mieście Partnerskim na Węgrzech

W dniach 23.06 – 25.06 miasto Füzesgyarmat na Węgrzech gościło delegację z Gminy Nowy Targ  oraz z  Gminy Borş (Rumunia) w ramach projektu partnerskiego „Nasze życie w Europie”. Program obejmował kwestie dotyczące środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej w zakresie rozwoju  infrastruktury, kultury i podejmowania innowacyjnych działań w turystyce i promocji Węgier, Rumunii i Polski. Przedstawiciele poszczególnych Gmin i instytucji podczas konferencji  przedstawili materiały na temat rozwoju  i pozyskanych środków. Gminę Nowy Targ reprezentował Pan Wiesław Parzygnat – Przewodniczący Rady Gminy.

Nie można również pominąć  10 osobowej grupy reprezentującej oświatę Gminy Nowy Targ byli to dyrektorzy szkół i nauczyciele.Trzeci dzień wizyty był poświęcony przedstawieniu systemu oświaty na Węgrzech a także systemu  oświaty w Polsce.

Temat  ten omówiła Pani Jadwiga Batkiewicz Dyrektor  Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. W spotkaniu uczestniczyła grupa nauczycieli z miasta Füzesgyarmat.

Były również akcenty regionalne.  Zespół „Młodzi Łopuśnianie” ,  który  uczestniczył w wyjeździe uświetnił  pobyt  i  przybliżył góralskie zwyczaje, temperament oraz smaki góralskich potraw – koordynatorem tego zadania  była P. Józefa Kuchta Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, która wspierała swoich podopiecznych i czuwała nad organizacją i przebiegiem  programu artystycznego.

Było również miejsce na chwilę z artystą malarzem P. Marianem Gromadą z Ostrowska, który opowiadał  o swojej pracy o swoich dziełach i planach na przyszłość. Delegaci z miast partnerskich przyjęli  Go bardzo ciepło i serdecznie.

W ciągu czterech dni pobytu na Węgrzech  uczestnicymieli świetnie zorganizowany czas,brali czynny udział w wycieczkach, spotkaniach i dodatkowych atrakcjach.Cały sztab ludzi czuwał nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem  wizyty.

Na oficjalnym spotkaniu zostało uroczyście podpisane porozumienie pieczętujące współpracę pomiędzy Gminą Nowy Targ a miastem Füzesgyarmat.

Tekst: Elżbieta Skałuba
Zdjęcia: Teresa Piłat

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer