Jesteś tutaj

Zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie - głównych oraz uzupełniających - projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskaniu wsparcia z funduszy zewnętrznych.

W toku dotychczasowych prac – badań ilościowych i jakościowych mieszkańców, warsztatów i spotkań rewitalizacyjnych określono zadania, które powinny znaleźć się w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wstępną listę tych zadań znajdziecie Państwo tutaj:

Zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się, a także wybrania 5 najważniejszych projektów. W przypadku braku projektu, który uważacie Państwo za ważny lub wpływający na rozwiązanie sytuacji kryzysowej na wskazanym obszarze – można je wskazać w specjalnym formularzu. Na wypełnione karty czekamy do 25 lipca 2016 roku.

Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzielić swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w Nowym Targu przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców.

Chciałbym, aby wypracowane i przyjęte rozwiązania w Gminnym Programie Rewitalizacji były rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do współtworzenia programu rewitalizacji oraz wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,
Jan Smarduch
Wójt Gminy Nowy Targ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer