Jesteś tutaj

Bezpłatne szczepienia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu ochrony zdrowia, należy do zadań własnych gminy. Art. 7. Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581) stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. W związku z powyższym Gmina Nowy Targ przystąpiła do realizacji następujących programów:

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Gminie Nowy Targ na lata 2015-2017

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer