Jesteś tutaj

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Wójt Gminy Nowy Targ informuje, ze zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach 24.02. - 03.03.2017 r.  odbędzie się  kwalifikacja wojskowa dla Gminy Nowy Targ. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Ośrodku Sportowym „Gorce” w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 74.

 

 

O kwalifikacji wojskowej informują Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz wezwania imienne, które to zostaną dostarczone podlegającym kwalifikacji.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 321);
 2. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym Urząd Gminy – pok. nr 101. Zgłosić powinna to najpóźniej
w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt określi wtedy nowy termin stawiennictwa.

 

Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9,  pokój nr 101 lub pod nr telefonu: (18) 26 32 204.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z pózn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer