Jesteś tutaj

„Stanisława i Józef Papieżowie – lokalni bohaterowie” – nowy projekt uczniów II LO w Nowym Targu

Uczniowie klasy humanistycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Marcelina Januszek i Hubert Małysiak od lutego 2017 r. realizują autorski projekt edukacyjny pt. „Stanisława i Józef Papieżowie – lokalni bohaterowie”. W sobotę 25 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waksmundzie przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.

Projekt uczestniczy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Został także objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego, Wójta Gminy Nowy Targ, Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ.

Patronat medialny nad projektem sprawują: Podhale24, PodhaleRegion, GóralInfo, Nowotarska Telewizja Kablowa, TVPodhale.

Najważniejszym celem projektu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej.

„Państwo Stanisława i Józef Papieżowie – nauczyciele, osoby, które z poświęceniem działały dla dobra mieszkańców, Pan Józef Papież był długoletnim kierownikiem szkoły. Osoby te są z ogromną życzliwością wspominane przez starszych mieszkańców Waksmundu, warto by pamięć o nich przekazać młodszym osobom” – wyjaśnia Hubert Małysiak.

- Przystępując do pracy projektowej przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Waksmundu ankietę. Chcieliśmy w ten sposób dowiedzieć się, czy wiedzą, jaki zawód wykonywali Państwo Papieżowie, w jaki sposób się o nich dowiedzieli, w jaki sposób chcieliby dowiedzieć się o ich działalności. Pozyskaliśmy odpowiedzi od 121 osób. – relacjonuje Marcelina Januszek.

- Prawie 40% ankietowanych stanowiły osoby w wieku od 6 do 19 lat, 18% osoby w wieku od 20 do 40 lat, 17% osoby w wieku od 41 do 60 lat i 25% osoby powyżej 60 roku życia. 92,6% poprawnie wskazało, że pani Stanisława Papież była nauczycielką, a pan Józef Papież kierownikiem szkoły. Zainteresowało nas także skąd nasi rozmówcy dowiedzieli się o Państwu Papieżach. 28% ankietowanych znało ich osobiście, 31% dowiedziało się z rodzinnych opowieści, 16,5% w szkole, 9% z Internetu, 9% nie znało Państwa Papieżów. Ważnym wskazaniem do dalszej naszej pracy były odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób chciałaby/chciałby się Pani/Pan dowiedzieć o działalności Państwa Stanisławy i Józefa Papieżów”. 35% wskazało na stronę internetową, 30,6% artykuł w prasie, 16,5% wycieczkę edukacyjną, 14% zajęcia w bibliotece. – wyjaśniają uczniowie.

Chcąc zdobyć informacje na temat naszych lokalnych bohaterów przeprowadziliśmy wywiady z osobami, które znały ich osobiście oraz zrobiliśmy kwerendę w szkolnym archiwum. Na podstawie tych materiałów 25 marca 2017 r. zorganizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką w Waksmundzie warsztaty literacko-plastyczne oraz konkurs na temat funkcjonowania szkoły w Waksmundzie, kiedy kierownikiem był Pan Józef Papież. Była to doskonała okazja do posłuchania wspomnień mieszkańców, tych, które odczytaliśmy i tych opowiedzianych osobiście przez panią Marię Ligęzę, najmłodsi uczestnicy mogli narysować ilustracje, które wzbogacą przygotowywaną przez nas publikację.

W konkursie pt. „Komputerowo o przeszłości” - Interaktywna gra o życiu szkolnym w czasach, kiedy kierownikiem szkoły był Pan Józef Papież”.

I miejsce zajęła Patrycja Bizub
II miejsce Basia Mroszczak
III miejsce Julia Kuraś

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i książki, a zwycięzcy konkursu piękne albumy.

Bardzo dziękujemy za pomoc udzieloną nam w czasie realizacji projektu przez księdza proboszcza Tadeusza Kozaka, panią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie Marię Bednarczyk, panią Monikę Miśkowicz, panią dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Annę Szałwię, panią wicedyrektor Annę Szostek, pana Tadeusza Jahna oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w badaniu ankietowym i podzieliły się z nami swoimi wspomnieniami.


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer