Jesteś tutaj

Akcja sadzenia drzew pt.: „Aleja czystego powietrza”

Gmina Nowy Targ realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Celem Projekt LIFE koordynowanego przez Województwo Małopolskie jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

O zanieczyszczonym powietrzu słyszymy dzisiaj coraz częściej. Rozwój cywilizacji pogarsza stan czystości powietrza.Najbardziej szkodliwe dla ludzi są cząstki zawieszone w powietrzu o rozmiarach mniejszych niż 5,0µm, które nie ulegają sedymentacji. Rozpylone w powietrzu zostają wdychane wraz z powietrzem do organizmu. Jakość powietrza to jeden z najważniejszych elementów które mają wpływ na nasz stan zdrowia. Drzewa pełnią ważną rolę w odfiltrowaniu cząstek stałych z zanieczyszczeń. Usuwają dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery, a wraz z nim absorbują pyły zawieszone PM10. Sadzenie drzew przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym 9 maja 2017r. Gmina Nowy Targ rozpoczęła akcję sadzenia drzew pt.: „Aleja czystego powietrza”. Projekt skierowany został do 7 Gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Nowy Targ. Uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach pt.: „Rola drzew w odfiltrowaniu zanieczyszczeń”, a następnie zasadzili symboliczne drzewka na terenie szkoły oraz wokół swoich domów. Celem akcji jest pokazanie najmłodszym, że powietrze determinuje życie na ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyje. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie  oraz komfort życia.

Relacja z akcji sadzenia drzew:

http://tvpodhale.info/tv/wydarzenia/Gimnazjalisci_dla_Przyrody!-19292-1.html
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer