Jesteś tutaj

Granica nie dzieli turystycznych szlaków

Źródło: http://podhaleregion.pl/
Tekst: Anna Szopińska
Zdjęcia: Włodzimierz Bigos
Transgraniczny promocyjny projekt

POLSKA-SŁOWACJA. Na terenie trzech gmin polskich: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina oraz gminy Wielka Frankowa po słowackiej stronie, Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale realizuje jeden z najciekawszych mikroprojektów na promocję regionu oraz przygranicznych terenów Słowacji, z wyeksponowaniem turystycznych atrakcji – niezależnie od administracyjnych granic.

W mikroprojekcie, którego wartość sięga 400 tys. zł (ok. 96,5 tys. euro) LGD jest też partnerem wiodącym. Na realizację przewidziano 11 miesięcy – od maja do marca 2018 r. Zakończy się ona przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Zamysł tego projektu powstał podczas spotkania przedstawicieli gmin Podhala i Spisza przy okazji imprezy folklorystycznej na Spiszu w sierpniu 2016 r., kiedy dał się odczuć brak wspólnej promocji sąsiadujących z sobą o miedzę terenów. Uzgodnienia zapadały na kolejnych spotkaniach: w Nowym Targu, Osturni i Wielkiej Frankowej. Powstał katalog problemów i potrzeb występujących po obu stronach granicy. Urodził się z tego transgraniczny wniosek oparty na umowie partnerskiej.

Projekt objął działania promocyjne takie jak: wydanie mapy, zrealizowanie filmów promocyjnych, wykonanie zdjęć plenerowych, utworzenie strony internetowej z interaktywnymi elementami opisowymi, opracowanie znaku graficznego (logo) trasy rowerowej na Spiszu, wydanie broszurki - paszportu turystycznego; wykonanie oznakowania trasy turystycznej, zakup gadżetów promocyjnych, zorganizowanie imprez turystycznych, zorganizowanie także Study tours dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów.

Wszystko to przyczyni się do wypromowania walorów i tras jednorodnej przecież krainy kulturowo-przyrodniczej, a promocja nie będzie sie kończyć na granicy państwa. Brakowało bowiem do tej pory wspólnej informacji o imprezach plenerowych, wspólnych przewodników, map, stron internetowych i pokazywania ciągłości tras turystycznych po obydwu stronach granicy.

Tymczasem krajobrazowe i kulturowe walory terenu leżącego w bliskim sąsiedztwie parków narodowych (TPN, TANAP, PPN, PIENAP, GPN) i obszarów Natura 2000 – są ogromne. Dębno, Obłazowa, Rogoźnik, Osturnia – to nazwy lokalne, pod którymi kryją się unikatowe w skali Polski i Słowacji osobliwości przyrodnicze i turystyczne atrakcje. Ukształtowanie terenu sprzyja też prowadzeniu różnego rodzaju tras turystycznych bez oglądania się na podziały administracyjne.

Stworzenie systemu tras powiązanych ze sobą, obejmujących obszar Spisza i Podhala, daje szanse na kompleksowe wykorzystanie istniejącego potencjału a zarazem stworzy nowy produkt turystyczny, który połączy sąsiadujące miejscowości. Daje gwarancje równomiernego rozwoju omawianego obszaru. Tym bardziej, że ilość osób odwiedzających obszar objęty projektem po polskiej stronie szacuje się na 600 tys. rocznie. A korzyści z realizacji odczują zarówno miejscowi, jak i przyjezdni.

Kompleksowy, transgraniczny projekt stworzy zintegrowany system tras, obliczony jest na zwiększenie ruchu turystycznego z obydwu krajów. Miejscowości, na terenie których prowadzone będą działania to: Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Brzegi, Jurgów, Czarna Góra, Rzepiska, Groń, Leśnica, Łapszanka, Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Kacwin, Niedzica, Frydman, Falsztyn, Trybsz, Niedzica - Zamek, Trybsz, Dursztyn, Nowa Biała, Dębno, Harklowa, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund, Gronków, Obidowa, Klikuszowa, Ludźmierz, Rogoźnik, Krempachy, Pyzówka, Lasek, Trute, Długopole, Krauszów, Morawczyna, Szlembark, Knurów, Nowy Targ, Osturnia i Wielka Frankowa.

Efektami rzeczowymi mają być:

- foliowana mapa turystyczna w nakładzie 30 000 szt.

- broszurka - paszport turystyczny promujący trasy rowerowe na Spiszu w nakładzie 1000 szt.

- opracowanie logo trasy rowerowej na Spiszu,

- zakup 17 pieczątek pamiątkowych i udostępnienie ich w miejscach dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na trasie rowerowej na pograniczu PL-SK

- stworzenie strony internetowej, z elementami interaktywnymi oraz aplikacjami mobilnymi

- stworzenie siedmiu 2-minutowych filmów promocyjnych

- wykonanie profesjonalnych zdjęć krajobrazowych i z miejsc atrakcji turystycznych, przeznaczonych do publikacji w materiałach reklamowych oraz mediach.

- wykonanie gadżetów pamiątkowych tworzących pakiet: koszulki kolarskie, proporczyki – odznaki pamiątkowe – w ilości 200 kompletów.

Dopełnieniem projektu będą trzy imprezy, rajdy turystyczno – krajoznawcze na pograniczu PL-SK (czerwiec 2017, sierpień 2017, luty 2018).

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer