Jesteś tutaj

Szkoła Podstawowa w Ostrowsku - ma swojego patrona

Dzień 16 czerwca 2017 r. na trwałe wpisze się w historię Szkoły Podstawowej w Ostrowsku. Tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Profesora Andrzeja Waksmundzkiego oraz przekazanie sztandaru.

Święto zgromadziło nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości na wspólnej Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Prałat Mieczysław Łukaszczyk. Po Eucharystii, na której został poświęcony sztandar szkoły wszyscy udali się do szkoły, w której miały miejsce dalsze uroczystości.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi:  przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu - wizytator Beata Cholewa, Wójt Gminy Nowy Targ-  Jan Smarduch, ks. Jan Jakubiec, ks. Stanisław Barcik, ks. Władysław Zarębczan z Rzymu, córka patrona Pani  prof. Monika Waksmundzka-Hajnos z mężem, Agnieszka i Marcin Stolarzowie z rodziną, Agnieszka Mierzwińska-Hajnos z rodziną.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Oddziału Związku Podhalan z Ostrowska, Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowska oraz szkół z terenu gminy Nowy Targ.

Anna Paździor, dyrektor  Szkoły w Ostrowsku , powitała gości i uzasadniła wybór patrona.

„W życiu nie chodzi o to , żeby było jakoś. W życiu chodzi o jakość” powiedział ks. Kaczkowski.  Profesor Andrzej Waksmundzki  swoim życiem udowodnił prawdziwość tych słów.

Szkoła jest miejscem kształcenia dzieci, miejscem odkrywania i rozwijania zdolności i talentów. Pomaga też rodzicom w wychowaniu, w którym ważną rolę odgrywają autorytety. Są nimi najpierw rodzice, rodzeństwo i rodzina, potem rówieśnicy, nauczyciele, bohaterowie literatury, liderzy sportu i inni. Szkoła pomaga uczniom w poszukiwaniu wzorców lub te wzorce wskazuje. Taką rolę spełnia m.in. patron szkoły, osoba godna naśladowania dzięki postawie, życiowym pasjom, osiągnięciom.

Sztandar szkolny jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny. Przypomina historię i tradycję naszego kraju. „Sztandar to symbol świętości. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową” mówił kardynał Stefan Wyszyński. Sztandar jest czymś wyjątkowym i  szczególnym. Nie jesteśmy już bezimienną placówką z adresem do korespondencji. Mamy patrona, nasza szkoła ma imię. Mamy sztandar - symbol patriotyzmu, Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, symbol, który czcić będą następne pokolenia dzieci. Zostawimy po sobie wyraźny ślad realizowania wartości patriotycznych na kartach historii szkoły i naszego regionu- mówiła.

W dalszej części uroczystości  uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole imienia odczytał Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ Wiesław Parzygnat.

Rodzice - fundatorzy sztandaru przekazali go dyrektorowi szkoły „ jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka”.

Po przekazaniu sztandaru uczniom, nauczycielka Szkoły w Ostrowsku – Teresa  Gromada dokonała jego opisu. Po prezentacji przedstawiciele uczniów szkoły złożyli uroczyste ślubowanie.

Po wyprowadzeniu sztandarów głos zabrali zaproszeni goście:

  • Wójt  Gminy Nowy Targ - Jan Smarduch,
  • Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ - Wiesław Parzygnat,
  • Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Targu - Beata Cholewa,
  • prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos,
  •  uczeń patrona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab., dr h. c. mult. Bogusław Buszewski - Przewodniczący Komitetu  Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, który wyróżnił medalem im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego szkołę w Ostrowsku za
     „ propagowanie idei i osiągnięć wybitnego naukowca, wyjątkowego człowieka z Podhala, Profesora Profesorów”,
  • Dziekan Wydziału Chemii UMCS prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
  •  prof. dr hab. Ryszard Kocjan z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Osobiste refleksje na temat patrona wygłosili: Wanda Szado-Kudasikowa, Teresa Antolec, Jakub Baraniak, ks. Mieczysław Łukaszczyk, Monika Waksmundzka-Hajnos oraz Marian Tischner.

Zwieńczeniem uroczystości było premierowe wykonanie hymnu szkoły. Słowa hymnu zostały napisane przez Panią Wandę Szado-Kudasikową,  a muzykę skomponowała Pani Sylwia Basta.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer