Jesteś tutaj

Uroczystość 90-lecia Orkiestry Dętej OSP w Krempachach (1927 - 2017)

Z pocztami sztandarowymi i przy dźwiękach marsza strażackiego  druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej z Krempach, krokiem defiladowym przeszli od remizy do kościoła parafialnego pw. św. Marcina, na Mszę św. w intencji orkiestry, którą odprawił i słowa otuchy muzykom przekazał ks. proboszcz Dariusz Ostrowski. Poczet sztandarowy Orkiestry Dętej w strojach spiskich reprezentował Zespół Regionalny Zielony Jawor.
 Na placu przed remizą zebrali się zaproszeni goście, parafianie, mieszkańcy, by uczestniczyć w skromnej uroczystości. Cześć oficjalna uroczystości rozpoczęła się hymnem narodowym w wykonaniu orkiestry jubilatki. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Nowy Targ – Jan Smarduch, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Józef Lorenc, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Józefa Kuchta, Sołtys Wsi – Józef Pietraszek, przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce – Dominik Surma, byli sołtysi – Franciszek Kowalczyk i Walenty Gryguś obecnie Prezes Gminnej Spółdzielni S. Ch., Honorowy Prezes OSP – Albin Paluch, Prezes OSP – Józef Tazik. Obecni byli także przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Krempach, redaktorzy gazet i stron internetowych. Wszystkich zebranych przywitał prowadzący uroczystość Emanuel Brzyzek.
Na wniosek zarządu orkiestry, zarządu OSP, rady sołeckiej w Krempachach i Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Małopolskiego „Za Zasługi dla Pożarnictwa” złotym medalem odznaczono  Franciszka Pacygę – kapelmistrza, weteranów – Franciszka Łukasza, Walentego Krzysika, oraz srebrnym - Jana Pietraszka i brązowym medalem - Józefa Słowika. Dla młodszych muzyków przyznano także siedem srebrnych i dziewięć brązowych medali, dziewięć wyróżnień, dziesięć podziękowań i siedem dyplomów dla uczniów kursu muzycznego.

Gminny Ośrodek Kultury  w Łopusznej przyznał nagrody indywidualne dla kapelmistrza Franciszka  Pacygi i instruktora muzycznego Zbigniewa Mosza. Na ręce kapelmistrza miejscowe organizacje złożyły podziękowania za godne reprezentowanie wsi, czynne uczestniczenie w życiu kulturalnym wsi.
Gminny Ośrodek Kultury i Gmina Nowy Targ z okazji 90 urodzin orkiestry zakupiła nowy instrument muzyczny trąbkę, którą wręczyli kapelmistrzowi  Wójt Gminy  Jan Smarduch i Dyrektor GOK – Józefa Kuchta.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Krempachy z okazji 90 urodzin orkiestry zakupiła nowy instrument muzyczny tenor-horn, który przekazał orkiestrze Sołtys Józef Pietraszek.
Orkiestra za wieloletnie  wsparcie finansowe na rzecz organizacji, przyznała podziękowania dla dwunastu instytucji, organizacji wiejskich i byłych sołtysów.
Zabytkowy kościół pw. św. Marcina był pięknym tłem do wspólnej fotografii orkiestry i wszystkich uczestników uroczystości.
Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście, druhowie strażacy i mieszkańcy Krempach przeszli do remizy na poczęstunek a jubilatka -Orkiestra Dęta OSP wykonała krótki koncert. W kuluarach każdy chętny wpisywał się do księgi pamiątkowej i składał wolne datki na rzecz wspaniałej orkiestry. Także na rzecz orkiestry wpłynęły gratulacje i środki finansowe od Polonii amerykańskiej, byłych członków zespołu.

Do organizacji niedzielnej uroczystości w różnym stopniu przyczyniły  się wszystkie organizacje wiejskie, za co orkiestra serdecznie dziękuje.

Ślady orkiestry dętej notowane są na przełomie XIX i XX w, ale pełna dokumentacja założenia i zakupu instrumentów jest z lat 1926 – 27, który to okres uważa się za powstanie orkiestry strażackiej. Pierwszym nauczycielem i dyrygentem był Antoni Kowalczyk z Ostrowska, funkcję pierwszego kapelmistrza przejął Jan Kowalczyk – organista. W okresie międzywojennym orkiestra należała do ścisłej czołówki w powiecie nowotarskim. W okresie powojennym kapelmistrzami byli Jan Kowalczyk, Walenty Zygmond, Jan Kalata, Franciszek Łukasz. Obecnie orkiestrę prowadzi Franciszek Pacyga, skarbnikiem jest Józef Kalata.
Instruktorami muzycznymi w poprzednich latach byli kapelmistrzowie, a od 1967 r. Jan Sawina, Antoni Malec, Stanisław Wojtaszek, Mateusz Kiernoziak, obecnie kurs  prowadzi Zbigniew Mosz.
W obecnych czasach orkiestra bierze czynny udział w życiu kulturalnym miejscowości Krempachy, uczestniczy w przeglądach orkiestr na terenie Spisza i Podhala. Godnie reprezentuje miejscowość na terenie gminy i powiatu nowotarskiego.
Orkiestra Dęta OSP w Krempachach działa dzięki wsparciu finansowemu miejscowych organizacji; Wspólnoty Urbarialnej, Rady Parafialnej, Sołtysa i Rady Sołeckiej, Towarzystwa Słowaków oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, który partycypuje przy remontach i zakupie instrumentów, finansuje kurs nauki muzycznej. Wydatnej pomocy udzielają mieszkańcy Krempach oraz Polonia amerykańska.

(oprac. F.P.,fot. Kajot)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer