Jesteś tutaj

Program Bezpieczna + w Szkole Podstawowej w Szlembarku

Od 1 września Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje działania w ramach programu ,, Bezpieczna+”. Kwota dofinansowania wynosi 5276,00 zł, a wkład własny 1319,00 zł. Całkowita wartość projektu to 6595,00 zł. Wniosek został bardzo wysoko oceniony przez komisję konkursową i uplasował się na pierwszym miejscu wśród wniosków zatwierdzonych do realizacji.
 „Bezpieczna+” to program rządowy, dzięki któremu Szkoła Podstawowa w Szlembarku otrzymała dofinansowanie na działania wspierające   proces wychowawczo – dydaktyczny. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale także poza nią. W ramach programu, który jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, podejmowane będą  inicjatywy i działania ukierunkowane na  kształtowanie otwartości, tworzenie pozytywnego klimatu w szkole oraz poszerzenie jej możliwości edukacyjnych i wychowawczych.  Celem przedsięwzięcia będą także: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, a także tworzenie nowych możliwości edukacji  młodzieży.
Akcje „Bezpiecznej+” prowadzą do podniesienia poziomu kompetencji uczniów i ich rodziców w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawy relacji rówieśniczych i rodzinnych. Planowane rezultaty działalności w ramach dofinansowania obejmą zwiększenie kompetencji  otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, szerzenie postawy tolerancji i wiedzy o prawach człowieka oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Planowane działania:

- warsztaty informatyczne ,, Wirtualnie i bezpiecznie”;

- spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, GOPR-em- pogadanki;

- zajęcia z udzielania pierwszej pomocy;

- konkursy plastyczne;

- przedstawienia teatralne;

- wycieczki górskie;

- warsztaty na temat tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Autor tekstu: Franciszka Gacek
Autor zdjęć-Wojciech Słowik
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer