Jesteś tutaj

Formularz Konsultacyjny

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dla mieszkańców miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz mieszkańców miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek, posiadających czynne prawo wyborcze.

Wójt Gminy Nowy Targ zgodnie ze złożonym wnioskiem przez mieszkańców miejscowości Lasek Trute zwraca się z pytaniem:

„Czy jest Pani / Pan za wydzieleniem dwóch samodzielnych jednostek osadniczych: „Trute” – wieś i „Lasek” - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute” - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego?

TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

Informacja

Oświadczam, iż jestem zameldowana/ny w miejscowości Lasek, Lasek Trute lub w miejscowościach Morawczyna, Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek i posiadam czynne prawo wyborcze.

IMIĘ:

NAZWISKO:

PESEL:

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z wydzieleniem dwóch samodzielnych jednostek osadniczych: „Trute” – wieś  i „Lasek” - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute”, wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Targ z siedzibą przy ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z wydzieleniem dwóch samodzielnych jednostek osadniczych: „Trute” – wieś  i „Lasek” - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute”, wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t). W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

2. Podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub i ich poprawienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

WYRAŻAM ZGODZĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer