Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne w sprawie wydzielenia dwóch samodzielnych miejscowości "Trute" - wieś i "Lasek" wieś

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowy Targ

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz z mieszkańcami miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek w przedmiocie wydzielenia dwóch samodzielnych miejscowości: „Trute" - wieś i „Lasek" - wieś w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.

Działając podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 25.10.2012 poz. 5273 ) w związku z art. 8  ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.z 2003 Nr 166 poz. 1612 z późn. zm.), przeprowadza się konsultacje, których przedmiotem jest wniosek mieszkańców miejscowości Lasek Trute ws. wydzielenia dwóch samodzielnych miejscowości: „Trute" - wieś i „Lasek" - wieś  w obrębie ewidencyjnym Lasek i ustalenie urzędowej nazwy dla wydzielonej części „Trute" - wieś, bez wyodrębnienia nowego obrębu geodezyjnego.

 
Opis projektowanego przebiegu granic:
Granica miejscowości "Trute" - wieś od północnej strony będzie przebiegać po północnej granicy działki ewd.: 1290/58 południową granicą działek ewid.: 1290/57, 1106/4, 1108/2, 1290/55, 1110/5, 1084/18, 1290/54, 5417 przez dz. ewid.: 5403 południową granicą działek ewid.:  5418, 1116/1 wschodnią granicą działek ewid.: 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4 i południową granicą działek ewid.: 1119/5 przez działkę ewid.: 5430 i południową granicą działek ewid.: 1120/5, 1120/4, 1153/4, 5395/247 wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki ewid.: 5395/464 oraz wzdłuż zachodniej granicy działki ewid.: 5395/463, następnie północną granicą działki ewid.: 5395/464 zachodnią granicą działek ewid.: 5395/393 i 5395/49 do mostu, następnie po działce ewid.: 5395/478 wzdłuż wschodniej granicy działki ewid.: 5436  południową granicą działek: 3089/3, 2833/3, 2833/2, 2833/1, 2849/11 wschodnią granicą działek 2832/2 i północną granicą działek: 2832/1, 2830, 3085/1 i  północną granicą działki 2852, 2860 przez gminną drogę 5337 następnie północnymi granicami działek 2861 i gminną 2862, 2863/28, 2863/20, 2863/19, 2863/18, 2863/17, 2863/16, 2863/32, 2863/65, 2863/25, 2863/49 kończy się działką stanowiącą potok Obroczna 5401/2. Utworzona miejscowość "Trute" - wieś zostanie wydzielona z obrębu ewidencyjnego Lasek. Pozostałe granice miejscowości Lasek, wieś pozostają bez zmian.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. do godz.: 12.00 w formie przyjmowania formularzy konsultacyjnych na piśmie, które będą dostępne do pobrania:
·na stronie internetowej Gminy Nowy Targ:  www.ugnowytarg.pl ,
·w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ (pokój 001, parter), ul. Bulwarowa 9 Nowy Targ,
·u przedstawicieli miejscowości: Pani Janiny Czaja - Sołtysa miejscowości Lasek Trute i Pana Adama Trutego - Sołtysa miejscowości Lasek,
·możliwość oddania głosu on-line na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl.
 
 Formularze konsultacyjne można przekazać:
 
·drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
·bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ  (pokój 001, parter),
·bezpośrednio do przedstawicieli miejscowości: Pani Janiny Czaja - Sołtysa miejscowości Lasek Trute i Pana Adama Trutego - Sołtysa miejscowości Lasek, w formie pisemnej,
·jak również za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl,
w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 12.00., z tym zastrzeżeniem, iż wymienieni przedstawiciele miejscowości zobowiązani sa dostarczyć przyjęte formularze konsultacyjne dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ w terminie zakończenia konsultacji.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są wyłącznie mieszkańcy miejscowości Lasek, Lasek Trute oraz mieszkańcy miejscowości Morawczyna i Pyzówka, których siedlisko usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Lasek,  posiadający czynne prawo wyborcze.
Uwaga:
Formularze konsultacyjne z datą wpływu po dniu 17 listopada 2017 r.  po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Nowy Targ

mgr Jan Smarduch
 

Oddaj głos ON-LINE - Formularz konsultacyjny

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer