Jesteś tutaj

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempachach za 2017 rok

W sobotę 13 stycznia br. w świetlicy remizy  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krempachach za 2017 rok. W zebraniu udział wzięło większość druhów z  naszej jednostki oraz zaproszeni goście tj. Józef Pietraszek- Sołtys, Józef Lorenc – Radny Gminny, przedstawiciele Wspólnoty Urbarialnej, Rady Parafialnej, Orkiestry Dętej i Rady Sołeckiej, LKS-u i LOK-u.  Obecny był także przedstawiciel Miejsko Zarządu OSP – Stanisław Chowaniak.

Zebranie rozpoczął i gości przywitał Józef Tazik - Naczelnik OSP . Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków. Na przew. zebrania wybrano sołtysa i Józefa Pietraszka, sekretarzem Franciszka Kaczmarczyka.

Sprawozdanie z działalności za rok 2017 przedstawił  Józef Tazik, z którego w skrócie wynika, że: stan członków ogółem wynosi 55 osób, w tym 3 honorowych, 6 wspierających i 12 kobiet z KDP. Sekcje mężczyzn i kobiet odbyły po 12 ćwiczeń szkoleniowo  sportowych. Zawody Sportowo-pożarnicze odbyły się w Lasku, mężczyźni zajęli dobre 3 miejsce, kobiety zajęły jak i poprzednio 1 miejsce. Na Zawodach Powiatowych w Czarnym Dunajcu mężczyźni zajęli 3 miejsce a kobiety 2 miejsce.  Jednostka kontynuuje współpracę z drużyną ze Słowacji (Liptovské Sliače), gdzie na tamtejszych zawodach zajęła 1 miejsce.
Do straży przynależy także Orkiestra Dęta w składzie 25 osobowym, która uświetniała uroczystości wiejskie a w zeszłym roku obchodziła Jubileusz 90 – lecia założenia.

Jednostka OSP prowadzi także ćwiczenia szkoleniowe dla młodzieży, np. ewakuację uczniów ze szkoły,  prelekcje i pokazy sprzętu pożarniczego dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola.
Była współorganizatorem uroczystości 90 – lecia orkiestry. Brała udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 2, pożary 2, wyjazdy do zagrożeń gospodarczych 35, zabezpieczenie  zawodów sportowych, uroczystości i wyjazdy – razem 39 razy. Przeprowadzono badania lekarskie dla 10 strażaków.

Ze środków Rady Sołeckiej w remizie wymieniono kocioł C.O  za sumę 18.750 zł. Zakupiono; buty koszarowe KDP, prądnice, węże strażackie za kwotę 2 tys. zł.  Utrzymanie jednostki to; ubezpieczenie samochodów, badania, techniczne, naprawa syreny, nowe akumulatory, karta doładowania - za kwotę 3 tys. zł.

Dochody własne; organizacja zabaw, zabezpieczenie zawodów sportowych, sprzedaż kalendarzy na wsi i do USA –  na kwotę 8.500 zł.

Wydatki własne; opłaty zawodów strażackich, składki członkowskie, darowizna na remont kościoła, orkiestra uroczystość, Dzień Strażaka,  zakup opału pellet –  na kwotę 4.900 zł.

Podjęto działania organizacyjne celem uregulowania stanu prawnego własności działki pod budynek remizy z RZGW (dotychczasowa własność to tylko 114 m2).

Na wniosek OSP, Sołtys z funduszy Rady Sołeckiej wykonał praktycznie  dwie nowe zastawki/upusty na Zobielu (zbiornik wody do wodociągu wiejskiego), oraz nad tartakiem (przedłużenie ul. Krótkiej), koszt inwestycji wyniósł 36 tys. zł.

Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu dokumentacji nie wniosła zastrzeżeń i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP, które na sali przyjęto owacyjnie.

W planie pracy na rok bieżący przewidziano załatwianie formalności prawnych  z RZGW na remont skarp  i pogłębienie potoku wokół remizy oraz pozyskanie terenu dla przyszłej większej remizy.

Zebranie na wniosek prezesa postanowiło przeznaczyć kwotę 1 tysiąca zł  na potrzeby leczenia emerytowanego nauczyciela p. Józefa Pierzgi.

Naczelnik Józef Tazik podziękował druhom strażakom za bezinteresowną działalność na rzecz naszego społeczeństwa, sołtysowi i pozostałym organizacjom wiejskim za wzorową współpracę. Prezes senior Albin Paluch życzył strażakom dobrego roku i prosił o ciągłe pilnowanie bezpieczeństwa p. pożarowego.

Stanisław Chowaniak – Prezes Miejsko Gminnego Zarządu OSP podziękował zarządowi i członkom na wzorową postawę na zawodach tak męskiej jak i kobiecej drużynie, które są wizytówką naszej gminy oraz życzył sukcesów w roku bieżącym.

Na tym zebranie zakończono, następnie odbył się poczęstunek, które przygotowały drużyna kobieca naszej jednostki. Kobiety z drużyny to ozdoba jednostki.

Wszystkie wydarzenia wiejskie oraz z życia strażaków szeroko relacjonowane były przez naszą stronę internetową www.krempachy.espisz.pl.

13.01.2018 r. (FP)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer