Jesteś tutaj

Podsumowanie projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Szlembarku

27 marca w Szkole Podstawowej w Szlembarku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,,Mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 1 września 2016 r. do 31 marca 2018 r. i nosił tytuł ,,Otwarci na Europę, otwarci na zmiany”. W czasie trwania projektu zrealizowano wiele działań, które miały na celu nabycie kompetencji językowych przez nauczycieli i rodziców, wykorzystywanie podczas pracy z uczniami nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, nawiązywanie kontaktów z partnerskimi szkołami UE, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, rozwijanie świadomości językowej i międzykulturowej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Nowy Targ, dyrektorzy szkół Gminy Nowy Trag, przedstawiciele organizacji wiejskich, specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Program artystyczny rozpoczęli uczniowie klasy VI i VII wykonując tradycyjny taniec węgierski ,,Czardasz”. Nauczyciele uczestniczący w zagranicznych kursach językowych zaprosili wszystkich zebranych w wirtualną podróż do Londynu i na Maltę prezentując zdjęcia ze swoich podróży. Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Kulminacyjnym punktem programu było przedstawienie teatralne w języku  angielskim ,,Snow White” - ,,Królewna Śnieżka” wykonane przez uczniów klasy V i VI. W rolę dwóch narratorów wcieliła się dyrektor szkoły i jeden z rodziców wykorzystując umiejętności językowe zdobyte podczas trwania projektu. Nie zabrakło występów najmłodszych członków społeczności szkolnej, którzy zaprezentowali krótką piosenkę angielską. Na zakończenie uczniowie, nauczyciele i rodzice zaśpiewali piosenkę ,, Let it be’’ zespołu The Beatles.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer