Jesteś tutaj

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie polsko-słowackich mikroprojektów w siedzibie Związku Euroregion „Tatry“

W dniu 19.04.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” przy ul. Sobieskiego 2w Nowym Targu, odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie polsko-słowackich mikroprojektów z drugiego naboru  w ramach Projektu Parasolowego pt . Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt Parasolowy realizowany jest Związkiem Euroregion „Tatry“ w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.

Wybrane do realizacji transgraniczne przedsięwzięcia dotyczą ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju turystyki. Umożliwią one m.in. modernizację obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego, budowę ścieżek rowerowych i edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kultywowanie zanikających tradycji i rzemiosła. Na ten cel przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 2 mln euro.

W mikroprojekty zaangażowane będą m.in. gminy, miasta, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe po stronie polskiej z terenu powiatu nowotarskiego, powiatu tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego,  myślenickiego i gorlickiego, a po stronie słowackiej z Kraju Preszowskiego i Żylinskiego.

Przykładem takiego przedsięwzięcia będzie unikatowy produkt na polsko-słowackim pograniczu w postaci 2 muzeów na kołach mieszczących się w odnowionych wagonach kolejki wąskotorowej, zlokalizowanych po stronie polskiej w Gminie Czarny Dunajec, a po stronie słowackiej w miejscowości Orawska Leśna.

W wielu mikroprojektach realizowane będą działania inwestycyjne, w ramach których po obu stronach granicy zmodernizowanych zostanie kilkadziesiąt obiektów dziedzictwa kulturowego. Przykładem takiej inwestycji jest odrestaurowanie 2 historycznych wozów strażackich, tzw. sikawek konnych, które następnie eksponowane będą przy remizach OSP Limanowa i OSP Łososina Górna, czy renowacja 32 zabytkowych kapliczek i krzyży w Gminie Czarny Dunajec, Mieście Trzciana, Gminie Kościelisko, Mieście Twardoszyn oraz Gminie Tokarnia.

Wśród dofinansowanych mikroprojektów znalazły się  również te,  których  produkty  wykorzystywać będą   nowoczesne  technologie,  np.  Miasto  Nowy Targ przygotuje wirtualny spacer w technologii 3D, który dzięki wykorzystaniu mobilnych gogli umożliwi „zwiedzającemu” m.in. zapoznanie się z tradycjami pasterskimi pogranicza polsko-słowackiego, a w Szczawnicy i w słowackiej Leśnicy zamontowany zostanie system 22 kamer, dzięki którym w obu miejscowościach możliwy będzie cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej i kulturowej.

Tradycyjnie już w realizowanych mikroprojektach przeprowadzonych zostanie kilkadziesiąt działań miękkich promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza oraz integrujących społeczności lokalne. Ciekawym przykładem mikroprojektu wpisującego się w tę tematykę jest mikroprojekt realizowany  przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu pn. „Polsko -Słowackie Ciesielskie Śpasy”, który nie tylko stanowi formę promocji dziedzictwa kulturowego związanego z tradycjami ciesielskimi i tradycyjną, drewnianą zabudową podhalańskich i orawskich miejscowości, ale także da możliwość zaszczepienia młodemu pokoleniu fachu jakim jest ciesielstwo, a w efekcie zachęci do kształcenia w ginącym już zawodzie cieśli.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer