Jesteś tutaj

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Zaproszenie na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Wójt Gminy Nowy Targ oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Nowy Targ oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży.

Szczegóły poniżej:

 1. TERMINY: 14 maja 2018r. (poniedziałek) godzina 15:30 – 16:30
 2. MIEJSCE: Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ – Sala obrad (parter)
 3. ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Nowym Targu, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. TEMATYKA SZKOLEŃ:
 • zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane dokumenty, opłaty za zezwolenia) – procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na terminowość i kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków.
 • zasady i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym – zasady i warunki sprzedaży alkoholu, do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy, przesłanki cofnięcia zezwoleń.
 • kontrole punktów sprzedaży alkoholu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy, procedura kontroli zezwoleń w świetle rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Nowe przepisy regulujące sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z uchwaloną w dniu 10 stycznia 2018 roku nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 1. REALIZATOR SZKOLENIA: Mariusz Nawrot – prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, oraz Wiceprzewodniczący MKRPA w Krakowie.
 2. ZGŁOSZENIA ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 10 maja 2018r. pod numerem 182632200 w godz. od 7.00 do 15.00.
 1. UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:
 • materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział, pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Targu zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawiciele Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy. Koszty pokrywa Gmina Nowy Targ w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer