Jesteś tutaj

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasowe i gazowe


Gmina Nowy Targ przygotowuje dokumentację do uzyskania dofinansowania projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasowe i gazowe”. Lista podstawowa została zamknięta w dniu 04.10.2018r. Aktualnie ankiety są poddawane analizie.

Zachęcamy do składania ankiet na listę rezerwową.

Stare niskoemisyjne kotły zostaną wymienione na nowoczesne urządzenia:

  • a) kotły zgazyfikujące na drewno kawałkowe,
  • b) kotły na pellet,
  • c)  kondensacyjne kotły gazowe.

 

Kwota dofinansowania dla projektu obliczana jest w niżej wymieniony sposób:

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze do 350zł/kW mocy urządzenia: -nie więcej niż 8000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej: - maksymalnie do 6000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu : maj/czerwiec 2019 r.

 

Regulamin konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16:

http://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-04-02-IZ-00-12-101-16/Regulamin-konkursu-4-4-2.pdf

 

Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej
http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Wypełnione ankiety należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr 111 oraz
pod numerem telefonu 18-26-32-218.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer