Jesteś tutaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nowy Targ

Na podstawie art. 5a ust. 1  i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 25.10.2012 poz. 5273), przeprowadza się konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 3 marca 2019 r. do godz.: 24.00 w formie przyjmowania formularzy konsultacyjnych, zawierających pisemne uwagi i opinie mieszkańców sołectw.

 

Formularze konsultacyjne będą dostępne do pobrania:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ: www.ugnowytarg.pl ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Targ,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ (pokój 001, parter), ul. Bulwarowa 9, 34 – 400 Nowy Targ,

- u Sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Nowy Targ.

 

Formularze konsultacyjne można przekazać:

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,

- bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ (pokój 001, parter),

- bezpośrednio do przedstawicieli miejscowości – sołtysów, ze względu na miejsce zamieszkania,

- poprzez przesłanie na adres mailowy: sekretarz@ugnowytarg.pl.

 

w terminie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 3 marca 2019 r. do godz. 24.00, z tym zastrzeżeniem, iż sołtysi miejscowości zobowiązani są dostarczyć przyjęte formularze konsultacyjne do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ w terminie zakończenia konsultacji, najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r. do godz. 10.00.

 

Wójt Gminy Nowy Targ

                                                                                                   Jan Smarduch

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer