Jesteś tutaj

Fundusze Europejskie w Szkole Podstawowej im. J. Kasprowicza w Klikuszowej.

Szkoła Podstawowa im. J. Kasprowicza w Klikuszowej od 1. grudnia 2017r. realizuje projekt „Jestem Europejczykiem” w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat kultury innych krajów Europy; podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie języków obcych; wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania i formy pracy; wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji; wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i podniesienie prestiżu placówki; kształtowanie postawy europejskiej uczniów - promowanie otwartości, tolerancji, szacunku wobec innych narodów i kultur oraz proekologicznego i prozdrowotnego stylu życia. Szkoła zgodnie z programem edukacji europejskiej, podejmuje liczne działania na rzecz promowania języków obcych, tolerancji oraz chęci poznawania innych krajów Unii Europejskiej. Do tej pory w klasach powstały kąciki europejskie, odbyła się akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza „Chcemy swobodnie oddychać”, Europejski Dzień Rodziny i Sportu, podczas którego uczniowie zaprezentowali tańce europejskie, będące efektem warsztatów tanecznych promujących różnorodne tańce narodowe, a także propagowali język angielski oraz został rozpoczęty cykl żywych lekcji kultury krajów anglojęzycznych. W nadchodzącym czasie odbędą się warsztaty kulinarne „Podróże po smakach”, warsztaty komputerowe “Programowanie w środowisku Scratch w języku angielskim”, warsztaty teatralne promujące wielokulturowość, koło religijne "Podróż do krainy wartości", Dzień Europy oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

Wiosną 2018 roku odbyły się trzy szkolenia zagraniczne dla nauczycieli: kurs kulturowy „Folklor i tradycje rodzime” na Malcie oraz „Historia, kultura i religia” w Portugalii, a także kurs języka angielskiego w samym sercu Wielkiej Brytanii. Szkolenia te podniosły kompetencje językowe nauczycieli, pozwoliły na poznanie kultury, historii i tradycji odwiedzanego kraju, a także metod nauczania. Zdobyte wiadomości i umiejętności nauczyciele wykorzystują w codziennej pracy, a także chętnie dzielą się nimi z innymi. Przed nauczycielami jeszcze dwa kursy: metodyczny w zakresie języka niemieckiego w Niemczech „Methoden für Deutsch als Fremdsprache” oraz kulturowy „Edukacja poza salą lekcyjną” we Włoszech.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer