Jesteś tutaj

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Nowy Targ raportu o stanie gminy za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem.

            Na sesji Rady Gminy Nowy Targ, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r., o godzinie 13.00 na sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, będzie rozpatrywany  raport o stanie gminy za 2018 rok . Nad przedstawionym raportem
o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Targu pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej : imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 17 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 17 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, w dniach i w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 15.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.30 w pokoju numer 001(parter) – Dziennik Podawczy. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Biurze Rady Gminy Nowy Targ pokój 307,  ul. Bulwarowa 9,  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ.

Nowy Targ dnia: 03.06.2019r.          

          

Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Wiesław Parzygnat

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer