Jesteś tutaj

Gospodarka odpadami

Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łopusznej na rok 2019.

Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Łopusznej  ul. Szkolna (obok oczyszczalni ścieków) na rok 2019.

Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trutem (obok oczyszczalni ścieków) na rok 2019.

Harmonogram otwarcia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trutem (obok oczyszczalni ścieków) na rok 2019.

Harmonogramu odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych

Harmonogramu odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NOWY TARG

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA
NA ODBIERANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NA TERENIE GMINY NOWY TARG
STAN NA DZIEŃ 08.05.2018 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw z terenu Gminy Nowy Trag.

Na terenie Gminy Nowy Targ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest dwa razy w roku (wiosna i jesień) w ramach zbiórek objazdowych przez konsorcjum firm:

PUK EMPOL  Sp. z o. o, Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Informacja o Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Nowy Targ działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez gminę w miejscowości Trute – obok oczyszczalni ścieków.

PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Targ zgodnie z poniższym harmonogramem.

ŚRODY

w godzinach 15.30 - 17.30

SOBOTY

w godzinach 9.00 - 14.00

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Targ oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów.

W okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ realizuje konsorcjum firm:

PUK EMPOL  Sp. z o. o, Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider konsorcjum obsługuje sołectwa:

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer