Jesteś tutaj

Gospodarka odpadami

Ogłoszenie dotyczące zbiórki pojemników będących własnością firmy EMPOL

Zbiórka  pojemników w miejscowościach: Krempachy, Nowa Biała, Obidowa, Waksmund, Ostrowsko odbędzie się w dniu  11-10-2014 r. (sobota)
Zbiórka  pojemników w miejscowościach: Łopuszna, Harklowa, Szlembark, Gronków, Dursztyn, Knurów, Dębno odbędzie się w dniu 18-10-2014 r. (sobota)                                                                                                                                                                                                                                  Uprasza się o wystawienie pojemników przed posesję.
 

Informacja dotycząca odpadów niebezpiecznych: przeterminowanych lekarstw, zużytych baterii i świetlówek.

Gmina Nowy Targ informuje, że odpady niebezpieczne takie jak: przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz świetlówki można wrzucać do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, które zostały umieszczone w następujących miejscach:
 
Wykaz miejsc na terenie Gminy Nowy Targ, w których ustawiono pojemniki na przeterminowane lekarstwa :
 

Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności gospodarczej oraz rolniczej

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej, informujemy, że w ramach nowego systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ważna informacja dotycząca naklejania kodów kreskowych na worki i pojemniki

              Referat ds. Gospodarki Odpadami informuje, iż zgodnie Uchwałą nr XXIV/244/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek  naklejać  kody kreskowe na worki i pojemniki z odpadami komunalnymi.

Gospodarka Odpadami - Informacja o uzyskanych poziomach rok 2013

INFORMACJA - rok 2013

o osiągniętych przez Gminę Nowy Targ oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku.

[art. 3 ust.1 pkt 9)lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./]

Gospodarka Odpadami - Informacja o uzyskanych poziomach rok 2012

INFORMACJA –  rok 2012

o osiągniętych przez Gminę Nowy Targ oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku.

[art. 3 ust.1 pkt 9)lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./]

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer