Jesteś tutaj

Komunikaty

Raport o stanie Gminy Nowy Targ za rok 2019

Zgodnie z nowymi założeniami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy, przygotowuje raport o stanie gminy za rok poprzedni. Co roku mieszkańcom Gminy Nowy Targ będą przedstawiane szczegółowe dane o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Nowy Targ.

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Nowy Targ raportu o stanie gminy za 2019 rok i zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem

            Na sesji Rady Gminy Nowy Targ, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020r. o godzinie 13.00 w Remizie OSP w Ostrowsku ul. Floriana, będzie rozpatrywany  raport o stanie gminy za 2019 rok . Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Otwarcie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Nowy Targ.

Informujemy, iż od dnia 30.05.2020 r. wszystkie place zabaw oraz siłownie zewnętrzne  mieszczące się na terenie naszej gminy, zostały ponownie otwarte dla mieszkańców, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych sanitarnych w tym zakresie.

X Małopolski Dzień Uczenia się


Co każdy powinien wiedzieć o podatkach czy Kompetencje XXI wieku – jak je rozwijać? – to tylko wybrane tematy krótkich szkoleń online, z których będzie można skorzystać 7 i 8 czerwca w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się 2020. W sumie do dyspozycji e-uczestników MDU będzie prawie 40 zdalnych wydarzeń.

Program stypendiów pomostowych 2020/2021

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021

XIX edycja 

realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

Program jest administrowany przez

Zapraszamy do bibliotek

Z dniem 14 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Waksmundzie oraz filie w : Harklowej, Nowej Białej, Krempachach, Łopusznej, Gronkowie, Rogoźniku, Ludźmierzu, Krauszowie, Lasku, Pyzówce, Klikuszowej oraz Ostrowsku wznowiły swoją działalność. Biblioteki czynne są zgodnie z informacjami, które znajdują się na stronie www.gbp-waksmund.pl.

Ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zasady korzystania z boisk sportowych w czasie epidemii.

Wójt Gminy Nowy Targ, informuję, że od dnia 4 maja możliwe jest korzystanie ze stadionów sportowych, boisk (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportu. Przy czym, w tych obiektach może przebywać, w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

"Przebudowa przepławki dla ryb przy jazie na rzece Dunajec w km 196+180 w miejscowości Waksmund, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Łopuszna

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl w BIP-ie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości: Łopuszna nieruchomości o powierzchni 14m2 położonej na dz. ewid.: 4962/2 obręb Łopuszna objętej Księgą  Wieczystą  NS1T/00057908/3.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Ludźmierz.

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl w BIP-ie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości: Ludźmierz, dz. ewid.: 56,  KW NS1T/00027564/0 - Sala lekcyjna „0” o łącznej powierzchni 71 m² znajdująca się w budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu pod adresem: ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 56 na parterze w celu prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej.

Dzierżawy terenów pod farmy fotowoltaiczne

W nawiązaniu do wniosku który wpłynął do Urzędu Gminy Nowy Targ dnia 4 maja 2020 r.  w sprawie dzierżawy terenów pod farmy fotowoltaiczne, informuję się  o możliwości wydzierżawienia terenów o powierzchni co najmniej 2,5 ha z  przeznaczeniem na fotowoltaikę. W przypadku zainteresowania podaje się kontakt, gdzie zostaną udzielone informację.

 

Kontakt:

                                       Kazimierz Sobolewski
                                       Menadżer OZE

Zdalna Akademia 3-Majowa w Szkole Podstawowej w Dębnie

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dębnie witają wszystkich na zdalnej akademii poświęconej Świętom Majowym: 1, 2 i 3 Maja.

Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej i  Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzimy w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Warto przypomnieć sobie, skąd wzięły się te święta, dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy.

Serdecznie zapraszamy:

Polska Smakuje

Pomoc PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych


Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer