Jesteś tutaj

Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Nowy Targ.

Mieszkańcy Gminy Nowy Targ

W związku z trwającym okresem grzewczym oraz zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego, a także w celu aktualizacji Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, Wójt Nowy Targ informuje wszystkich mieszkańców gminy o konieczności składania ankiet pn. „INWENTARYZACJA BUDYNKÓW”.  Obowiązek stworzenia i prowadzenia wyżej wspomnianej Bazy został nałożony na gminy zapisami rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 roku. Wypełniona ankieta będzie cennym źródłem informacji, które posłużą do stworzenia Bazy Inwentaryzacji Budynków oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem wymiany źródeł ciepła.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do 28 lutego 2020 r.:

- w Urzędzie Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 - Biuro Obsługi Mieszkańców
- wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Trag, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ.

 

UWAGA!!!: W przypadku niezłożenia ankiet Wójt Gminy Nowy Targ będzie uprawniony
do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Nowy Targ

Jan Smarduch

 

 

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

Od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

Uchwała wyznacza długie okresy przejściowe:

- do końca 2022  roku - wymiana kotłów na węgiel lub drewno które nie spełniają żadnych norm emisyjnych,
- do końca 2026 roku – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4).
- Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, w pierwszej kolejności wybierz czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie– ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym.

Jeśli zdecydujesz się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących). Więcej informacji o wymaganiach ekoprojektu dla kotłów, pieców i kominków znajdziesz na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-grzewczych-na-paliwa-stale/

 

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer