slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Turniej dzikich drużyn

20. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera


W niedzielę 28 czerwca, przypadała 20 rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera - Kapelana Związku Podhalan i Solidarnośc,człowieka oddanego kościołowi i ludziom, filozofa, publicysty, górala, który ukochał Łopuszną i górali, który spoczął na gorczańskiej ziemi między swoimi.

Program priorytetowy „Moja woda”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu

Informacja o możliwości dopisania się wyborcy do spisu wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dopisał się na własny wniosek do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem może (od dnia dzisiejszego) złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed ponownym głosowaniem do dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek).

Informacja o zaświadczeniach o prawie do głosowania dla wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu stałego po dniu pierwszego głosowania,a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, do dnia 10 lipca 2020 r. (piątek).

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego sposobu głosowania – terminy.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych…. w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

XII Gminny Konkurs Plastyczny "Moje Przedszkole"


15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej ogłoszono wyniki XII Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Przedszkole”. Do konkursu przystąpiło 20 uczestników z 11 szkół z terenu Gminy Nowy Targ.

Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ

Nieoficjalne wyniki w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ:

Frekwencja z godziny 17.00

Frekwencja z godziny 17.00 w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. w Gminie Nowy Targ wyniosła 45,44%

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer