slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowy Targ informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 lutego  2017r. do 28 lutego 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.
Pieniądze wypłacane będą w terminie 3-28 kwietnia 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86,00 zł.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Nowy Targ pok. Nr 106 lub na stronie internetowej Urzędu.
Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2017 R.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2017 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2017r. zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek i wzorów deklaracji zamieszczonych poniżej.
Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Koncert profilaktyczny - Czy słowem można zabić? Jacek Musiatowicz i Syn Michał Musiatowicz. Profilaktyka dotycząca kultury języka, cyberprzemocy, alkoholu, narkotyków i dopalaczy w Waksmundzie

W środę, 18.01.2017r. w naszej Szkole miało miejsce spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej oraz pierwszej  gimnazjum. Program słowno-muzyczny w wykonaniu Jacka Musiatowicza i jego syna Michała wzbudził spore zainteresowanie uczniów.

VI Ogólnopolska Noc Biologów

13 stycznia grupa uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowsku pod opieką: p. Urszuli Dębskiej-Ciężobka i p. Doroty Ostwald brała udział w VI Ogólnopolskiej Nocy Biologów. W czasie jej trwania uczniowie uczestniczyli m.in. w pokazach, warsztatach, wystawach przygotowanych przez Instytut Zoologii i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert kolęd w Szlembarku

 6 stycznia w Święto Trzech Króli  w kościele w Szlembarku odbył się koncert kolęd  połączony ze zbiórką pieniędzy na misje w Tajlandii. Wśród wykonawców znaleźli się absolwenci Szkoły Podstawowej w Szlembarku, nauczyciele  oraz obecni uczniowie. Przy dźwiękach skrzypiec i kontrabasu płynęły znane wszystkim melodie polskich kolęd.

Finał WOŚP w Krempachach 2017

Finał WOŚP  w Krempachach już po raz szósty.Tegoroczny już 25. Finał Fundacji WOŚP odbywał się pod hasłem „Pediatria oraz godna opieka dla seniorów” – zebrane fundusze przeznaczone będą  na zakup specjalistycznego sprzętu dla pediatrii.

Jasełka w Dębnie

6 stycznia w Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego oraz Św. Siostry Faustyny i Jana Pawła II w Dębnie wystawiono jasełka przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej. Nad całością czuwała p. Grażyna Słowik. Już po raz kolejny przedstawienie odbyło się z inicjatywy Rady Rodziców.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer