slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Informacja o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu

Na podstawie pkt I Załącznika do uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. – Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości terminy pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu:

Komisja pełni dyżury:

  • w dniu 20 października 2018 r. (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 
    w godz. 12.00 – 20.00 (dyżur pod telefonem kom.);
  • w dniu 21 października 2018 r. (niedziela) od godz. 7.00

Dyżury komisja będzie pełnić w swojej siedzibie, która mieści się w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, pokój nr 002 – parter wejście boczne od zaplecza sali obrad.

Tel. 18 26 32 234
Kom. 609 735 701
Fax 18 26 621 52

Informacja o dyżurach w dniu głosowania

Informuję, że w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targu będzie pełniony dyżur. Dyżur będą pełnić:

Pracownik Ewidencji Ludności:

18 26 32 204 lub 609 735 701      od godz. 7.00

Sekretarz Gminy

18 26 32 219 lub 603 607 025      od godz. 7.00

Pozostałe numery telefonów:

Krajowe Biuro Wyborcze w Nowym Sączu

18 442 88 80 lub 18 442 88 81
fax. 18 442 79 06

Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Targu

18 26 10 777

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

112 lub 18 26 10 400

“4+ Liczna Rodzina”- nabór wniosków 2018


Informujemy, że od 10.09.2018r. do 31.10.2018r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 w pokoju nr 309 (Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, III piętro w nowym budynku) przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach programu „4+ Liczna Rodzina”.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – nabór wniosków


Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w latach 2018 - 2020 na terenie Gminy Nowy Targ.

Gmina Nowy Targ i Polski Związek Narciarski podpisały umowę o współpracy.


Władze gminy Nowy Targ od kilku lat kładą duży nacisk na rozwój w regionie narciarstwa biegowego. Od 2014 roku systematycznie rozbudowywane są trasy biegowe. Dziś na terenie gminy jest już około 30 kilometrów tego typu ratrakowanych tras.

Nowy sprzęt strażacki dla jednostek OSP - Gminy Nowy Targ w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018"


Dwie jednostki OSP z Gminy Nowy Targ otrzymały sprzęt strażacki do działań ratowniczo – gaśniczych w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018".

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasowe i gazowe


Gmina Nowy Targ przygotowuje dokumentację do uzyskania dofinansowania projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasowe i gazowe”. Lista podstawowa została zamknięta w dniu 04.10.2018r. Aktualnie ankiety są poddawane analizie.

Uroczysta sesja Rady Gminy Nowy Trag na zakończenie VII kadencji.


We wtorek 16.10. 2018 r. odbyła się uroczysta XXXVII sesja Rady Gminy Nowy Targ podsumowująca obecną VII kadencję. Podczas sesji Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner nakreślił ramy współpracy Związku z Gminą Nowy Targ w zakresie rozwoju narciarstwa biegowego.

II Przegląd KGW


W niedzielę 14 października 2018r. odbył się w GOK Łopuszna III Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ. Zebranych na Sali widowiskowej gości powitała Pani Józefa Kuchta dyrektor GOK.

Podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół tatr - etap III''


Projekt dotyczący budowy III etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer