Jesteś tutaj

Komunikaty

6-latki

Praca Urzędu

W Wielki Piątek ( 10 kwietnia br.)  Urząd Gminy Nowy Targ będzie   n i e c z y n n y

Zawody 28.02.2009r.

ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY TARG

 Obidowa wyciąg narciarski„Matuszek” dnia 28.02.2009r start godz. 11.00,
 zgłoszenia uczestników w godz. 9.00 do 10.30

 W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Nowy Targ oraz pracownicy Urzędu Gminy Nowy Targ i ich rodziny.
Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach:

1.Dzieci do lat 12
2.Dziewczęta w wieku od 13 do 17 lat
3.Chłopcy w wieku od 13 do 17 lat
4.Kobiety w wieku od 18 do 45 lat
5.Mężczyźni w wieku od 18 do 45 lat
6.Kobiety w wieku 46 i starsze
7.Mężczyźni w wieku 46 i starsi

Uwaga !

Przy zgłoszeniu należy wpłacić wpisowe od każdego uczestnika w wysokości 10 zł
Dzieci w wieku do 18 lat obowiązkowo w kaskach ochronnych.
Uczestnicy zawodów będą objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków

ZAWIADOMIENIE

 Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.), w myśl art. 43 ust. 1-4 tej ustawy od dnia 1 stycznia 2009 r. dowód osobisty będzie unieważniany z urzędu:
- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
- z dniem zgonu jego posiadacza,
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
- po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (tj. np.: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania), w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące)
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Budżet 2009

   W związku ze zbliżającym się terminem  opracowania budżetu na rok 2009, Wójt Gminy Nowy Targ przypomina o konieczności składania wniosków do przyszłorocznego budżetu przez następujące podmioty: kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek kultury, jednostki pomocnicze, mieszkańców, reprezentantów organizacji społecznych działających na terenie gminy. Wnioski powinny zawierać wskazanie proponowanych zadań budżetowych oraz określać przybliżony ich koszt.

Pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne

Do 30 września 2008 roku wójt Gminy Nowy Targ ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A programu "UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Informacja

Urząd Gminy Nowy Targ w dniu 2 maja tj.(piątek) będzie nieczynny

Informacja

Urząd Gminy w dniu 21 marca 2008r. (Wielki Piątek) będzie nieczynny.

24 grudnia 2007r.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2007r. (Wigilia) Urząd Gminy w Nowym Targu będzie nieczynny.

Wnioski o wydanie dowodów osobistych

Wójt Gminy informuje, że w soboty tj. 08 i 15 grudnia br. w godzinach od 8°° do 15°° w Urzędzie Gminy w Nowym Targu czynny będzie pokój nr 1 (stanowisko do spraw Dowodów Osobistych). Załatwiane będą tylko sprawy przyjmowania wniosków o wydanie dowodów.

Kolektor słoneczny

Informujemy, że w dniu 31.10.2007 r. Gmina Nowy Targ zakończyła przyjmowanie ankiet sondażowych dotyczących zamontowania kolektorów słonecznych.

Kolektor słoneczny

     Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że gmina wspólnie z innymi samorządami powiatu nowotarskiego analizuje możliwość przystąpienia do programu budowy indywidualnych kolektorów słonecznych dla mieszkańców, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
     W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Nowy Targ, zainteresowanych instalacją w swoim domu kolektora słonecznego o wypełnienie ankiety i złożenie jej w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, do dnia 26 października 2007r. (piątek)

Wymiana dowodu osobistego

ZAWIADOMIENIE

     Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że ustawowy termin złożenia wniosków o wydanie dowodów osobistyh nadal upływa z dniam 31 grudnia 2007r. i tylko dla tych osób przedłużony został termin ważności książeczkowych dowodów osobistych do 31 marca 2008r. Jednak  książeczkowe dowody osobiste będa tylko potwierdzały tożsamość i obywatelsktwo na terenie kraju, nie będą uprawniały do przekraczania granicy RP w celu wyjazdu do państw Unii Europejskiej.

Informuję również, że zamierzamy zorganizować otwarcie Urzędu w wolne soboty w miesiącu listopadzie w celu przyjęcia wniosków o wydanie dowodów osobistych od osób, które pracują i nie mogą zgłosić się w innym terminie.
Prosimy o zgłaszanie tych osób w pokoju Nr 1 osobiście lub telefonicznie 018 266 36 34 wew. 101.

*LOK - zaproszenie !*

Przyszła wreszcie długo oczekiwana ciepła wiosna, uczniowie gimnazjalnego kółka LOK-strzelectwa sportowego wraz z opiekunem  Józefem Pierzgą, uprzątnęli teren stadionu strzeleckiego i zaczęli pierwsze strzelania z broni sportowej. Wkrótce przyjdą starsi i zacznie się ostro strzelać, rusza „Liga strzelecka”.

Galeria

Niebezpieczne spalanie

NIEBEZPIECZNE SPALANIE

Odpady to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka, które są usuwane lub powinny być usunięte. Śmieci są związane z naszą cywilizacją od początku jej istnienia. Produkowane przez człowieka jako jedyne na całej Ziemi nie mają żadnych „odbiorców” i nie są wykorzystywane. W przeciwieństwie do nas przyroda nie zna pojęcia „odpady”, wszystko, co wytworzy zostaje później włączone do obiegu materii. Opadłe liście, odchody zwierząt, a także ich szczątki są rozkładane i ponownie przyswajalne przez rośliny. Znikają. Niestety dla człowieka są problemem, który sam nie zniknie. Dlatego musimy poczuć się odpowiedzialni za nasze śmieci i za sposób ich unieszkodliwienia.

  - więcej informacji

Wypalanie traw i zarośli

Wypalanie traw i zarośli jedną z przyczyn naszej samozagłady

„Jeśli chcemy żyć - ratujmy zieleń; Bez zieleni nie ma tlenu”

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer