Jesteś tutaj

Komunikaty

Komunikat o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Nowy Targ do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Nowy Targ. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie deklaracji  i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34- 400 Nowy Targ w pokoju nr 102 albo do sołtysa wsi. Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej: www.ugnowytarg.pl
Termin składania ankiet upływa 29 listopada 2019 r.

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY „W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXV/360/2018 Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2018 r. W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWY TARG”

Wójt Gminy Nowy Targ informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały „w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/360/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ”.     

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się mieszkańców gminy Nowy Targ z projektem proponowanych zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ, dokonanie weryfikacji przyjętych rozwiązań oraz przedstawienie uwag, postulatów i propozycji.

INFORMACJA WÓJTA W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI WAKSMUND

Starosta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zlecił, przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Waksmund. Modernizacja EGiB wykonywana jest w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa istniejących stanów faktycznych, uzgodnienia danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz lokali. Firma przystępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyłaniana jest zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.

Komunikat dt. PSZOK w Łopusznej

Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że w dniu 26 października 2019 r. (sobota)  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łopusznej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.
Referat ds. gospodarki odpadami.

Zbiórka nakrętek dla Asi

Zaproszenie do składania ofert o opiekę dentystyczną dla uczniów szkół podstawowych Gminy Nowy Targ

W związku z nowym obowiązkiem wynikającym z dyspozycji art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Gmina Nowy Targ zaprasza gabinety stomatologiczne świadczące usługi zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do składania ofert na zabezpieczenie opieki dentystycznej uczniów w 19 szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ .

4+ Liczna Rodzina - świadczenie pieniężne na rozpoczęcie roku szkolnego.


Informujemy, że od 03.09.2019r. do 31.10.2019r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 w pokoju nr 309 (Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, III piętro w nowym budynku) przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach programu „4+ Liczna Rodzina”.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer