Jesteś tutaj

III Sesja Rady Gminy Nowy Targ

RADA GMINY NOWY TARG

zawiadamia mieszkańców

że w dniu 27 grudnia 2006r. tj. środa o godz. 13.00 odbędzie się
trzecia Sesja Rady Gminy Nowy Targ
w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu obszaru NATURA 2000 pn. Dolina Białki, w części położonej na terenie Gminy Nowy Targ.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu obszaru NATURA 2000 pn.Gorce w części położonej na terenie Gminy Nowy Targ.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu obszaru NATURA 2000 pn. Torfowiska Orawsko – Nowotarskie, w częśći położonej na terenie Gminy Nowy Targ.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

8. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

9. Ustalenie dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek ewidencyjnych o numerach: 5626/14, 5326/16, 5361/65 położonych na terenie wsi Krauszów w trybie bezprzetargowym.

11. Zmiany w budżecie Gminy na 2006r.

12. Wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nowy Targ, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

13. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.

14. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer