Jesteś tutaj

IV Sesja Rady Gminy Nowy Targ

RADA GMINY NOWY TARG

zawiadamia mieszkańców
że w dniu 14 luty 2007r. tj. środa o godz. 13.00 odbędzie się czwarta Sesja Rady Gminy Nowy Targ w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym , zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ  (Waksmund)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ  (Łopuszna)
6. Wydanie opinii  do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydzielenia  ze struktur  SP ZOZ w Nowym Targu – Szpitala w Rabce – Zdroju  oraz Poradni  Specjalistycznych w Rabce – Zdroju i przekazanie ich Samorządowi Miasta Rabka – Zdrój.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu obszaru NATURA 2000 pn. Ostoja Gorczańska w części położonej na terenie Gminy Nowy Targ.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia dla PPK Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, przez NFOŚiGW w kwocie 18.023,8 tys. zł. w związku z realizacją  przedsięwzięcia pn:„Oczyszczanie ścieków na  Podhalu”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki dla PPK Sp. z o.o. z siedzibą  w Nowym Targu, udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 240/2006 z 22 listopada 2006 r. w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu  pn: „Oczyszczanie  ścieków na Podhalu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki dla PPK Sp.z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej  nr 241/2006 z 22 listopada 2006r. w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu  pn:„Oczyszczanie ścieków na Podhalu” współfinansowanego ze środków Funduszu  Spójności.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia dla Stowarzyszenia  Rozwoju  Spisza i Okolicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Łopusznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ludźmierzu.
15. Uzupełnienie składu Komisji .
16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
17. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer