Jesteś tutaj

Wybory sołeckie - 18 luty 2007

    W dniu 18 lutego br. były  przeprowadzone wybory sołtysów oraz  rad sołeckich na terenie Gminy Nowy Targ. Wybory przeprowadzone były w 15 sołectwach, a to: Dębno, Dursztyn, Harklowa, Klikuszowa, Waksmund, Rogoźnik, Obidowa, Pyzówka, Knurów, Krempachy, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna i Ostrowsko. W pozostałych 6 sołectwach wybory nie odbyły się , ponieważ zgłoszono tam tylko jednego kandydata na sołtysa i tylu kandydatów do rad sołeckich ile  liczą one członków. Zgodnie ze statutami sołectw, w takim przypadku wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów. Z tego powodu nie wybierany był także sołtys Ostrowska oraz rady sołeckie Rogoźnika oraz Knurowa. Z kolei w Morawczynie zgoszono tylko dwóch kandydatów do rady sołeckiej, konieczne są wybory uzupełniające, które odbędą się  na zebraniu wiejskim.

Ustalono następujące wyniki:

 Objaśnienie: poniżej podano liczbę wszystkich oddanych głosów w tym ważnych i nieważnych; zaznaczono na niebiesko osoby które uzyskały największą liczbę głosów, co kwalifikuje do objęcia funkcji w organach sołeckich; 

  Dębno:  głosowało 294 osoby na 646 uprawnionych

Wybory Sołtysa:     1. Kozioł Stanisław- 96 głosów 
                               2. Warmuz Andrzej- 195 głosów

Wybory Rady Sołeckiej  :                 
       1. Gosiąrek  Stanisław - 186 głosów    
       2. Głodek Ryszard- 117 głosów              
       3. Grzywnowicz Stanisław- 126 głosów       
       4. Janos Józef- 116 głosów  
       5. Polińska Krystyna - 89 głosów     
       6. Potoczak Bogusław - 148 głosów 
       7. Zoń Jacek - 145 głosów

Dursztyn: głosowało 241 osób na 379 uprawnionych

Wybory Sołtysa:   1. Hornik Walenty - 110 głosów 
                            2. Sołtys Stanisława - 131 głosów

Wybory Rady Sołeckiej: 
 1. Hornik Kazimierz - 121 głosów
 2. Kaczmarczyk Florian - 139 głosów
 3. Kaczmarczyk Walenty - 69 głosów  
 4. Knurowska Elżbieta - 164 głosy 
 5. Pierchała Józef - 73 głosy  
 6. Pitek Walenty - 49 głosów 
 7. Sołtys Zenon -126 głosów 
 8. Sowa Józef - 90 głosów
 9. Waniczek Krzysztof - 127 głosów 

Harklowa:   głosowało 203 osoby na 397 uprawnionych

Wybory Sołtysa : 1. Siuta Stanisław- 30 głosów 
                            2. Wrocławiak Mieczysław - 171 głosów

Wybory Rady Sołeckiej:
1. Chmielak Henryk - 74 głosy
2. Chmielak Marian - 25 głosów
3. Chmielak Teofil - 81 głosów    
4. Chmielak Władysław- 33 głosy
5. Gaździak Stanisław- 46 głsów 
6. Goleniowski Jan - 84 głosy  
7. Guroś Grzegorz- 98 głosów  
8. Kolasa Marian - 65 głosów
9. Maciasz Zofia - 48 głosów
10. Pyclik Jacek - 46 głosów
11. Pyclik Paweł- 75 głosów
12. Wrocławiak Katarzyna - 108 głosów 

Klikuszowa: głosowało 371 osób na 1060 uprawnionych

Wybory Sołtysa:  1. Madeja Józef- 292 głosy   
                           2. Truty Józef- 75 głosów

Wybory Rady Sołeckiej:
 1. Barański Dariusz - 110 głosów
 2. Lipkowski Czesław- 144 głosy 
 3. Mrożek Kazimierz- 104 głosy 
 4. Pranica Marek -186 głosów 
 5. Radecki Stanisław- 156 głosów  
 6. Sas Stanisław - 90 głosów 
 7. Skupień Grzegorz - 127 głosów 
  8. Truty Józef- 129 głosów
  9. Żółtek Marian -148 głosów
10. Żółtek Stanisław - 201 głosów 

Waksmund:  głosowało 886 osób na 1749 uprawnionych

Wybory Sołtysa: 1.Cesacz Józef- 637 głosów 
                          2. Ligęza Jan-137 głosów 
                          3. Waksmundzki St. Zbigniew-103 głosy

Wybory Rady Sołeckiej:
1. Bryja Bronisław- 405 głosów  
2.Dutkiewicz Stanisław- 411głosów 
3.Garbacz Jan- 241 głosy 
4.Kolasa Marek- 552 głosy  
5. Kuraś Jan- 270 głosów 
6. Lenart Aleksandra- 512 głosów 
7. Ligęza Jan- 292 głosy 
8. Mroszczak Marian - 306 głosów  
9. Niemiec Józef- 223 głosy
10.Niemiec Stanisław- 208 głosów
11. Sowiński Jan -251 głosów
12. Sral Bronisław-290 głosów

Rogoźnik:  głosowało 252 osoby na 700 uprawnionych

Wybory Sołtysa:  1. Bienias Jan- 79 głosów   
                            2. Ligas Andrzej- 28 głosów     
                            3. Mrożek Stanisław- 38 głosów          
                            4. Panek Jan- 12 głosów  
                            5. Zubek Kazimierz- 94 głosy 

Obidowa: głosowało 271 osób na 543 uprawnione

Wybory Sołtysa:           1. Antolec Eliza- 24 głosy    
                                    2. Chowaniec Władysław- 43 głosy        
                                    3. Chudoba Jan- 22 głosy   
                                    4. Faron Zofia- 88 głosów  
                                    5. Żółtek Stanisław -92 głosy 

Wybory Rady Sołeckiej:  
1. Antolec Wojciech- 51 głosów   
2. Chudoba Andrzej - 39 głosów 
3. Guziak Władysław-59 głosów  
4. Hajnos Piotr- 90 głosów    
5. Huzior Józef - 99 głosów    
6. Koperniak Witold - 147 głosów            
7. Parzygnat Adam- 100 głosów   
8. Szeliga Roman - 145 głosów   
9. Wróbel Stanisław - 65 głosów 

Pyzówka:    głosowało 276 osób na 680 uprawnionych

Wybory Sołtysa: 1. Łabuda Grażyna- 47 głosów   
                          2. Mrożek Jan-52 głosy   
                          3. Parzygnat Wiesław-171 głosów 

Wybory Rady Sołeckiej:
1. Benedyk Stanisław- 134 głosy  
2.Knap Mariusz- 115 głosów  
3. Kowal Roman- 101 głosów  
4. Kowal Stanisław- 91 głosów  
5. Łabuda Grażyna- 115 głosów   
6. Szeliga Stanisław - 175 głosów               
7.Ścisłowicz Franciszek- 150 głosów        

Knurów:     głosowało 182 osoby na 373 uprawnione

Wybory Sołtysa:   1. Budz Bronisław-81 głosów     
                            2. Solana Marian- 95 głosów 

Krempachy:  głosowało 463 osoby na 949 uprawnionych

Wybory Sołtysa: 1. Gryguś Walenty- 292 głosy      
                          2. Pietraszek Józef- 166 głosów 

Wybory Rady Sołeckiej:  
1. Brzyzek Emanuel- 294 głosy   
2. Kalata Józef - 275 głosów 
3. Krzysztofek Jan-327 głosów  
4. Łukasz Julian - 327 głosów  
5. Pacyga Józef- 349 głosów  
6. Pietraszek Franciszek- 195 głosów                                  
7. Pietraszek Walenty- 298 głosów  
8. Surma Józef- 229 głosów
9. Tazik Józef- 414 głosów           

Ludźmierz:    głosowało 565 osób na 1711 uprawnionych

Wybory Sołtysa: 1. Jachymiak Jacek- 177 głosy     
                          2. Łapczyński Władysław - 380 głosów

Wybory Rady Sołeckiej:
1. Czaja Genowefa-284 głosy 
2. Granat Krzysztof- 215 głosów  
3. Iwulski Michał- 318 głosów  
4. Jachymiak Jan- 257 głosów 
5. Krużel Kazimierz- 204 głosy 
6. Łapczyński Władysław - 322 głosy
7. Łaś Renata -291 głosów
8. Plewa Maria- 118 głosów 
9. Staszel Marianna - 145 głosów 
10. Ścisłowicz Jan- 354 głosy
11. Truty Paweł- 291 głosów
12. Zubek Stanisław- 334 głosy

Lasek: głosowało 346 osób na 796 uprawnionych

Wybory Sołtysa:    1. Bubisz Józef-51 głosów  
                              2. Truty Adam -292 głosy

Wybory Rady Sołeckiej:  
1. Cisoń Jan- 214 głosów   
2. Fic Stanisław- 88 głosów       
3. Gał Jan- 248 głosów              
4. Krzyściak Tomasz- 73 głosy   
5. Piłat Jan- 211 głosów   
6. Plewa Kazimierz- 127 głosów 
7. Saguła Stefan- 169 głosów
8. Saguła Władysław- 169 głosów   
9. Stefaniak Edward- 180 głosów     
10. Szewczyk Marian- 106 głosów                   
11. Plewa Jan- 87 głosów 

Łopuszna:   głosowało 469 osób na 1138 uprawnionych

Wybory Sołtysa:    1. Drożdż Marian- 255 głosów       
                             2. Dziga  Kazimierz- 210 głosów 

Wybory Rady Sołeckiej:
1. Ambroż Stanisław- 238 głosów 
2. Buła Stanisław - 350 głosów 
3. Chowaniak Stanisław- 357 głosów
4. Galik Józef- 224 głosy 
5. Głowacz Małgorzata - 205 głosów
6. Gocek Józef - 180 głosów
7. Maciasz Mieczysław- 201 głosów
8. Malinowski Stanisław - 236 głosów
9. Szymkowiak Marian - 273 głosy 

Morawczyna:  głosowało 162 osoby na 479 uprawnionych

Wybory Sołtysa:  1. Łabuda Jan- 129 głosów           
                           2. Myrda Sylwester- 31 głosów 

Ostrowsko: głosowało 233 osoby na 959 uprawnionych

Wybory Rady Sołeckiej:      
1. Gromada Ryszard- 193 głosy  
2. Kołat Grzegorz- 82 głosy 
3. Kozieł Henryk- 164 głosy   
4. Ludzia Michał - 128 głosów   
5. Niemiec Marian - 160 głosów    
6. Pach Kazimierz- 136 głosów                                
7. Perełka Andrzej- 121 głosów  
8. Truty Tadeusz- 150 głosów   
9. Żegleń Janina- 74 głosy                

            

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer