Jesteś tutaj

V Sesja Rady Gminy Nowy Targ

RADA GMINY NOWY TARG

zawiadamia mieszkańców
że w dniu 22 marca 2007r. tj. czwartek o godz. 13.00 odbędzie się piąta Sesja Rady Gminy Nowy Targ w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy  w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z realizacji uchwał Rady.
 4. Zatwierdzenie „Strategii rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007-2013”.
 5. Zatwierdzenie harmonogramu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zamianę działek w Łopusznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki ew. 457/1 położonej na terenie wsi Łopuszna pod parking koło Kościoła.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek ewidencyjnych nr nr: 5395/397, 5395/398, 5395/399, 5395/400, 5395/126.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 i zapoznanie się z planami pracy pozostałych komisji.
 10. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
 11. Zakończenie sesji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer